Skoči do osrednje vsebine

Povračilo intervencijskih stroškov občinam po nedavnih neurjih

V začetku naslednjega tedna bomo s povabilno dokumentacijo prizadete občine pozvali k pripravi ocene upravičenih intervencijskih stroškov, ki so nastali ob nedavnih neurjih.

V času med 12. in 13. julijem 2023 so Slovenijo zajela močna neurja z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov, ki so povzročila veliko gmotno škodo na stanovanjskih, javnih in gospodarskih objektih, cestni in električni infrastrukturi in drugih stvareh.

Iz prvih ocen na terenu in odziva prizadetih občin ocenjujemo, da so poleg velike gmotne škode na stvareh, prav tako nastali veliki intervencijski stroški reševalnih sestavov ob neposrednem izvajanju najnujnejših nalog zaščite, reševanja in pomoči prizadetim v neurjih, ki jih prizadete občine ne bodo zmogle pokriti brez pomoči države.

Ker želimo prizadetim občinam s povrnitvijo dela upravičenih intervencijskih stroškov čim prej pomagati, moramo predhodno pridobiti ocene upravičenih intervencijskih stroškov s strani občin. Ob najnujnejšem reševanju posledic neurja gre za kompleksnost izvedbe intervencij reševalnih sestavov in iz tega razloga želimo pripraviti podrobnejši nabor upravičenih intervencijskih stroškov, ki bo omogočil občinam pripravo teh ocen. V začetku naslednjega tedna bomo s povabilno dokumentacijo pozvali prizadete občine k pripravi ocene upravičenih intervencijskih stroškov, ki so nastali neposredno ob izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.