Skoči do osrednje vsebine

Vlada soglaša s predlogom amandmajev k predlogu novele zakona o socialnem varstvu

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji soglašala s predlogom amandmajev k predlogu novele zakona o socialnem varstvu in ga bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Ob upoštevanju mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije so se določbe glede štipendiranja ustrezno dopolnile na način, da so na zakonski ravni jasno urejeni pogoji za pridobitev in sprejemanje štipendije, postopek za pridobitev štipendije, obveznosti štipendista in delodajalca, čas prejemanja štipendije, prenehanje štipendijskega razmerja, vir financiranja in vodenje evidenc, pri čemer so določbe zasnovane tako, da podzakonski predpis podrobneje določi vsebino navedenega.

Tudi pri ostalih dopolnilih gre predvsem za upoštevanje mnenj zakonodajno-pravne službe, da se zaradi večje jasnosti nekatere določbe nekoliko preoblikujejo.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti