Skoči do osrednje vsebine

Vlada določila razrez proračunskih izdatkov za leti 2024 in 2025

Vlada nadaljuje pripravo proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025. Danes je sprejela razrez proračunskih izdatkov po ministrstvih. Skupni odhodki bodo leta 2024 znašali 15,2 milijarde evrov, leta 2025 pa 15,9 milijarde evrov. To omogoča naslavljanje ključnih prioritet v prihodnjem obdobju, hkrati pa vlada sledi fiskalnim pravilom, ki bodo prihodnje leto znova začela veljati.

Ministrstvo za finance je pri pripravi predloga sprememb državnega proračuna za leto 2024 in predloga proračuna za leto 2025 upoštevalo zadnje makroekonomske napovedi, ki jih je v okviru spomladanske gospodarske napovedi pripravil Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), zakonske in druge obveznosti države ter fiskalna pravila, ki bodo prihodnje leto znova začela veljati.

Leta 2024 bodo odhodki za približno 300 milijonov evrov nižji, kot je bilo načrtovano v državnem proračunu za leto 2024, ki ga je državni zbor sprejel novembra lani. To znižanje sledi cilju znižanja javnofinančnega primanjkljaja pod referenčno vrednost treh odstotkov bruto domačega proizvoda v letu 2024 in nadaljnjemu postopnemu zniževanju primanjkljaja v prihodnjih letih, kot to zahteva preudarno vodenje javnih financ.

Kljub rahlemu znižanju proračunskih odhodkov v letu 2024 glede na že sprejeti proračun pa bodo odhodki še vedno na zelo visoki ravni, saj bodo približno 10 odstotkov višji od realizacije v letu 2022 oziroma več kot 50 odstotkov višji od predkoronskega leta 2019. Takšna raven omogoča naslavljanje ključnih razvojnih izzivov in prioritet vlade v prihodnjem obdobju, a ob racionalni rabi javnih sredstev. Za investicijske projekte bo ob tem ključno uspešno koriščenje evropskih kohezijskih sredstev in sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Ministrstva bodo do konca avgusta pripravila predloge svojih finančnih načrtov, vlada pa bo proračunske dokumente kot običajno sprejela in poslala v državni zbor do konca septembra. Takrat bosta znana tudi končna ocena proračunskih prihodkov in načrtovan proračunski primanjkljaj, saj bo septembra UMAR objavil jesensko makroekonomsko napoved.

Vlada proračunske dokumente pripravlja z zavedanjem, da bomo morali v prihodnjih letih spet preudarno upravljati s proračunskimi sredstvi. Financiranje vseh želja ni dolgoročno javnofinančno vzdržno ter v dobrobit države in državljanov.