Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2023

V Uradnem Listu smo objavili Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2023. Priznanja Stanka Bloudka so najvišja državna priznanja na področju športa v Republiki Sloveniji, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Podeljujejo se že od leta 1965 v obliki Bloudkovih nagrad in Bloudkovih plaket.

Tudi letos z javnim razpisom pozivamo organe in organizacije na področju športa, druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket.

Bloudkove nagrade se podeljujejo za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, vrhunski mednarodni dosežek ter za življenjsko delo v športu.

Bloudkove plakete pa se podeljujejo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa, pomemben tekmovalni dosežek, življenjsko delo v športu ter za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

Javni razpis

Naziv Datum objave Rok prijave
7. 7. 2023
8. 12. 2023