Skoči do osrednje vsebine

eVročanje: preprosto, zanesljivo, digitalno

Novembra leta 2020 je bila za potrebe elektronskega poslovanja uvedena storitev e-vročanje, dodatno pa jo je spodbudila pandemija Covid-19, ko je vročanje prek spleta prispevalo k zmanjšanju tveganja. Trenutno je v sistem elektronskega vročanja vključenih že skoraj 300 javnih institucij.

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP) vročajo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank. Z namenom lažjega upravljanja tovrstnih postopkov smo na Ministrstvu za digitalno preobrazbo razvili centralni sistem za e-vročanje SI-CeV, ki ima vlogo »križišča« za usmerjanje pošiljk med pošiljatelji in naslovniki. Rešitev omogoča institucijam v javnem sektorju, da lahko elektronsko vročajo iz svojih dokumentnih sistemov oz. prejmejo vročitve od drugih institucij.

Zakon o debirokratizaciji je konec leta 2021 prinesel poenostavitve z možnostjo vročanja v navadne elektronske predale. Tako lahko državljani izrazijo željo po vročitvi v:

  • varen elektronski predal: Državljani si lahko odprejo svoj varni elektronski predal na portalu eUprava, po novem pa lahko izberejo tudi varni predal pri zunanjem informacijskem sistemu, trenutno to omogočajo varni predali VEP.SI; ali
  • navaden elektronski predal.

V pripravi pa je tudi možnost seznanitve s potrditvijo, ki bo državljanom omogočila, da se vročitev izvede v navaden elektronski predal državljana s potrditvijo prevzema prek kratkega sporočila SMS, poslanega na mobilni telefon. Ta možnost bo na voljo najkasneje do konca tega leta. Prav tako bo kmalu možno tudi elektronsko vročanje v skladu z Zakonom o pravdnem postopku.

Pred slabim mesecem smo skupaj s predstavniki Ministrstva za javno upravo izvedli usposabljanje za uporabo elektronskega vročanja, namenjeno uradnim osebam, ki vročajo skladno z upravnim poslovanjem, ki se ga je udeležilo nekaj manj kot 1000 javnih uslužbencev. Predstavljen je bil pravni vidik elektronskega vročanja kot upravno dejanje v upravnem postopku, tehnične rešitve, ki omogočajo tako vročanje, prikazan pa je bil tudi proces elektronskega vročanja z vidika organov kot pošiljateljev in prejemnikov. Na podlagi tega izobraževanja je ugotovljeno, da  imajo institucije največ težav s pravnimi vprašanji glede vročanja na elektronski način, zato v prihodnje nameravamo izvesti bolj usmerjena, praktična usposabljanja za posamezne institucije oziroma posamezne dokumentne sisteme.

Storitev e-vročanje pa ni zgolj enostavnejši ampak tudi cenejši način v primerjavi s fizičnim vročanjem. Na podlagi pogodbe Ministrstva za javno upravo, sklenjene za poštne storitve v papirni obliki za obdobje 2021/2022, je bila tako okvirna ocena prihrankov do pet milijonov evrov na leto za pošiljke po Zakonu o upravnem postopku za 269 institucij, ki so vključene v sistem za e-vročanje.