Skoči do osrednje vsebine

111. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela besedilo amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

Predlogi amandmajev so bili podani k amandmajem k 3., 11., 21. in 22. členu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so bili določeni že 23. junija 2023 ob drugi obravnavi v Državnem zboru.

Pri novih Amandmajih gre za redakcijske popravke in usklajevanje s pripombami Zakonodajno pravne službe Državnega zbora. Popravljen je amandma k 21. členu, ki določa, da bodo člani pravice iz zavarovalnih pogodb o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju ohranili do uveljavitve zakona, ki bo uredil preoblikovanje Vzajemne, vendar ne več kot eno leto od začetka uporabe tega zakona.

Vir: Ministrstvo za zdravje