Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 52. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027, Poročevalka: Irena Šinko

1B. Predlog uredbe o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

2. Predlog soglasja k Spremembi in dopolnitvama Pravil o izvajanju obveznega večstranskega pobota, Poročevalec: Klemen Boštjančič

3. Predlog soglasja k Spremembama Tarife nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota, Poročevalec: Klemen Boštjančič

5. Skupščina družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. – Letno poročilo družbe Borzen,d. o. o. za leto 2022, razporeditev bilančnega dobička, podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

6. Poročilo upravljavca območja geometričnega središča Republike Slovenije o izvedbi programa del za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

7. Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

8. Predlog za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

8A. Predlog ugovora na Predlog revizijskega poročila o Predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

9. Predlog za uvrstitev novega projekta 1522-23-0011 Implementacija pametne raziskave v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

III. ZADEVE EU

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic, Poročevalec: Klemen Boštjančič

11. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o učinkovitem usklajevanju ekonomskih politik in večstranskem proračunskem nadzoru ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97, Poročevalec: Klemen Boštjančič

12. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES)št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, Poročevalec: Klemen Boštjančič

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za okolje in energijo od 10. do 12. julija 2023 v Valladolidu, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 14. julija 2023 v Bruslju, Poročevalec: Klemen Boštjančič

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 16. junija 2023 v Luksemburgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 53. sestanku Odbora za evropski statistični sistem od 25. do 26. maja 2023 v Luxembourgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

17. Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma med Slovensko SAR kontaktno točko (SPOC) in Italijanskim centrom za nadzor misije (ITMCC) za distribucijo in sprejemanje klicev v stiski sistema Cospas-Sarsat za iskanje in reševanje, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

18. Informacija o pozivu k polnitvi skladov Mednarodnega denarnega sklada, Poročevalec: Klemen Boštjančič

19. Poročilo o udeležbi ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorja Papiča na 8. Forumu o znanosti, tehnologiji in inovacijah za cilje trajnostnega razvoja (STI Forum) 3. in 4. maja 2023 v New Yorku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Branka Grimsa v zvezi z ugotavljanjem neupravičenih dobičkov in oderuških marž (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi z vplivom recesije v Nemčiji na slovensko gospodarstvo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi s težavami slovenskega gospodarstva in selitvami podjetij v tujino (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z občutno podražitvijo projekta izgradnje drugega tira (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek