Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 52. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Poročilo o izvajanju investicij za leto 2022 na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

2. Predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova, verzija 5.0, Poročevalec: Marjan Šarec

2A. Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

2B. Letni načrt investicij za leto 2023 na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

4. Predlog odgovora na priporočilo Zagovornika načela enakosti glede zakonske ureditve položaja gluhoslepih oseb, Poročevalec: Luka Mesec

5. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

6. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda »Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

III. ZADEVE EU

7. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 10. julija 2023 v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon

8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 13. in 14. julija 2023 v Madridu, Poročevalec: Luka Mesec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

8A. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o skupnem javnem naročanju kopenskih sistemov zračne obrambe v okviru iniciative Zaščite evropskega neba, Poročevalec: Marjan Šarec

9. Informacija o nameravanem podpisu Spremembe št. 4 k Memorandumu o soglasju o večnacionalnem sodelovanju pri pobudah za večnacionalno skladiščenje streliva, Poročevalec: Marjan Šarec

9A. Predlog sklepa o posredovanju pisnih stališč Republike Slovenije v postopku Ukrajine proti Ruski federaciji zaradi kršitev Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

10. Izhodišča za udeležbo slovenske delegacije na srečanju ministrov za zunanje zadeve Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Italijanske republike 10. julija 2023 v Anconi, Poročevalka: Tanja Fajon

11. Informacija o obisku ministra za obrambo Marjana Šarca od 13. do 15. julija 2023 v Koloradu v Združenih državah Amerike, Poročevalec: Marjan Šarec

12. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar o uradnem obisku predsednika Republike Albanije Bajrama Begaja 13. in 14. julija 2023 v Republiki Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

13. Informacija o uradnem obisku predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar od 12. do 14. junija 2023 v Republiki Severni Makedoniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

14. Informacija o delovnem obisku predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar 14. in 15. junija 2023 v Republiki Srbiji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

15. Poročilo o obisku ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, Mateja Arčona pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Štajerskem 5. junija 2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matej Arčon

16. Poročilo o udeležbi državne sekretarke na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesne Humar na prireditvi 'Slovenski otroci vabijo' 17. junija 2023 v Švici (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matej Arčon

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanke Jelke Godec v zvezi s spremembami in rešitvami za izboljšanje zdravstvenega sistema (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi s stanjem na radiološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan