Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 51. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Ministrstva za kulturo za upravljavca nepremičnin v k. o. 1711 Turjak (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

2. Predlog določitve Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava za upravljavca nepremičnin v k. o. 329 Cvetkovci in k. o. 407 Moškanjci, ki so v lasti Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

3. Predlog določitve Doma starejših Hrastnik za upravljavca nepremičnin v k. o.1865 Dol pri Hrastniku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

4. Predlog določitve Doma starejših občanov Preddvor za upravljavca nepremičnin v k. o. 2083 Breg ob Kokri (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

5. Predlog določitve Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna kot upravljavca nepremičnin v k. o. 1056 Dobrna (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

6. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 692/2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

8A. Predlog imenovanja namestnice generalnega državnega tožilca Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

9. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

10. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnice ustanovitelja v Svet območne enote Zavoda za gozdove Slovenije - Območna enota Slovenj Gradec, Poročevalka: Irena Šinko

11. Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in podeželje, Poročevalka: Irena Šinko

12. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za oblikovanje in spremljanje medresorskih ciljev in ukrepov Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022 – 2029, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

13. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni, Poročevalka: Tanja Fajon

14. Predlog ustanovitve Delovne skupine vlade za preučitev načinov za operativno izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh, Poročevalec: Matej Arčon

15. Predlog imenovanja članov programskega odbora Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Muraba, Poročevalec: Matej Arčon