Skoči do osrednje vsebine

Umik vlog za pridobitev soglasja k pridobitvi deleža v Športni loteriji

Ministrstvo za finance je prejelo obvestilo o umiku obeh vlog za soglasje k pridobitvi deleža v Športni loteriji. Zato o vlogah ministrstvo ne bo odločalo.

Igra na srečo, Ruleta.

Ruleta | Avtor: Sashkin7/Depostiphotos

Ministrstvo je zaradi umika vlog ustavilo postopka odločanja o izdaji soglasij za pridobitev deleža v Športni loteriji d.d.

Ob tem pojasnjujemo še, kakšna je sicer vloga ministra za finance v samem postopku odločanja:
- Minister za finance ne sprejema odločitev o tem, ali bodo lastniki Športne loterije prodali svoje deleže, temveč je to odločitev, ki jo sprejme lastnik sam.
- Ministrstvo za finance oziroma minister je v postopek odločanja vključen kot izdajatelj soglasja k nameravanemu poslu. Minister ima na podlagi določil Zakona o igrah na srečo torej pristojnost odločanja le o vlogi pridobitelja, ki si prizadeva za pridobitev soglasja k nameravanemu poslu nakupa deleža.

V tem postopku se o predloženi vlogi odloča na podlagi kriterijev, določenih v 3. členu Zakona o igrah na srečo.

Ti kriteriji so:

  • zasičenost ponudbe iger na srečo v državi oziroma lokalni skupnosti;
  • zagotavljanje usklajenega, optimalnega in trajnostnega razvoja dejavnosti;
  • vpliv na socialno, kulturno in naravno okolje ter posameznika;
  • obseg prirejanja iger na srečo z vidika dopolnjevanja turistične ponudbe;
  • izkušnje in priporočila za prirejanje iger na srečo;
  • dejavnost, dosedanje ravnanje in finančna boniteta pravne osebe oziroma z njo povezanih oseb;
  • izpolnjevanje davčnih, koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti, ki jih imajo pravne osebe in njeni lastniki;
  • strateške razvojne dokumente za prirejanje iger na srečo;
  • druge okoliščine, povezane z odločanjem o zadevi

Pri tem odločanju pa je časovna omejitev določena z zakonskim rokom 30 dni od popolnosti vloge. V kolikor v tem času odločitev ne bi bila sprejeta, bi štelo, da z nameravanim poslom soglaša.

Zaradi umika obeh vlog za soglasje je ministrstvo tako v skladu s 135. členom Zakona o splošnem upravnem postopku izdalo sklepa o ustavitvi postopkov izdaje soglasja k pridobitvi deleža v Športni loteriji d.d.