Skoči do osrednje vsebine

S Sindikatom policistov Slovenije smo podpisali pogodbo za zagotavljanje sindikalnega dela

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in vršilka dolžnosti generalne direktorice Inšpektorata za notranje zadeve Vesna Gutman sta s podpredsednikom Sindikata policistov Slovenije Adilom Huseljo podpisala pogodbi za zagotavljanje pogojev za sindikalno delo v ministrstvu in inšpektoratu.

Do sedaj je bil Sindikat policistov Slovenije reprezentativen sindikat zgolj za člane sindikata, zaposlene v Policiji. Z današnjim podpisom obeh pogodb pa je sindikat pridobil status reprezentativnega sindikata tudi za zagotavljanje pravic in obveznosti sindikata in njegovih članov, ki so zaposleni v upravnem delu Ministrstva za notranje zadeve in Inšpektoratu za notranje zadeve. S podpisom pogodb smo tako uredili položaj sindikata in javnih uslužbencev ministrstva in inšpektorata, ki so člani sindikata. Podpisana pogodba je pravna podlaga za tvorno sodelovanje med pogodbenimi strankami pri zagotavljanju pravic in obveznosti javnih uslužbencev, povezanih z delovnim razmerjem, delovnimi pogoji in delovnim procesom.

Policijska sindikata, Sindikat policistov Slovenije in Policijski sindikat Slovenije, sta sicer naša pomembna partnerja, s katerima vodimo konstruktivni dialog in oblikujemo skupne rešitve za dobrobit vseh zaposlenih.