Skoči do osrednje vsebine

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje gradnje za institucionalno varstvo odraslih oseb

Ministrstvo za solidarno prihodnost bo sofinanciralo gradnjo 16 projektov, namenjenih institucionalnemu varstvu odraslih oseb.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu Republike Slovenije 161/2023, dne 23. 12. 2022 objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Ukrep se financira iz Načrta za okrevanje in odpornost ter Proračuna Republike Slovenije (sredstva za plačilo DDV) v skupni višini 65.711.000,00 evrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje objektov za institucionalno varstvo odraslih oseb, z namenom zagotoviti varno okolje bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Sofinancira se gradnja (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela), zunanja ureditev in oprema objektov, ki bodo grajeni kot manjše samostojne bivalne enote v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi, uporabo trajnostnih materialov ter upoštevanjem zahtev za skoraj nič energijske objekte.

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 18/23) je pristojnost za izvajanje nalog na področju socialnega varstva v delu, ki se nanaša na institucionalno varstvo, prešla na Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Rok za oddajo vlog je potekel 7. aprila 2023. Do roka je bilo prejetih 30 vlog, ki jih je strokovna komisija obravnavala tako s formalnega kot vsebinskega vidika. Sredstva za sofinanciranje investicijskih projektov je dodelila 16 projektom. 

Seznam prejemnikov in višina prejetih sredstev za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih