Skoči do osrednje vsebine

108. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023-2026 spremenijo nekateri projekti, ter sklep o imenovanju mag. Črtomirja Remca za direktorja Stanovanjskega sklada.

Predlog Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOV) za tretjo obravnavo.

Državni zbor je na 11. redni seji dne 27. 6. 2023 opravil drugo obravnavo Predloga Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in sprejel amandmaje k 1., 9.a, 10. in 14. členu, k naslovu V.a poglavja, ter k 28.a, 28.b, 28.c, 28.č, 28.d, 28.e, 28.f, 28.g, 28.h, 28.i, 28.j, 28.k, 41. in 76. členu ter sprejel sklep, da Vlada pripravi besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo. Besedilo predloga zakona je pripravljeno na podlagi sprejetih amandmajev in pravno tehnično urejeno.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Novelacija vrednosti na projektih za nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina iz naslova draginje v veljavni NRP 2023-2026

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023-2026 spremenijo projekti:

 • 2430-23-4002 Nadomestilo EE SIJ ACRONI – draginja,
 • 2430-23-4003 Nadomestilo EE ZDS Jesenice – draginja,
 • 2430-23-4004 Nadomestilo EE NGEN – draginja,
 • 2430-23-4005 Nadomestilo EE Suncontract - draginja,
 • 2430-23-4006 Nadomestilo EE HEP Energija – draginja,
 • 2430-23-4007 Nadomestilo EE HSE - draginja
 • 2430-23-4008 Nadomestilo EE Petrol – draginja,
 • 2430-23-4009 Nadomestilo EE E3 – draginja,
 • 2430-23-4010 Nadomestilo EE Energija plus – draginja,
 • 2430-23-4011 Nadomestilo EE ECE – draginja,
 • 2430-23-4012 Nadomestilo EE ENERGETIKA LJUBLJANA – draginja,  
 • 2430-23-4013 Nadomestilo EE GEN-I – draginja,
 • 2430-23-4014 Nadomestilo EE Elektro energija, – draginja,
 • 2430-23-4016 Nadomestila ZP ECE - draginja,
 • 2430-23-4017 Nadomestila ZP Energija plus – draginja,
 • 2430-23-4019 Nadomestila ZP Komunala Sevnica – draginja,
 • 2430-23-4020 Nadomestila ZP Petrol – draginja,
 • 2430-23-4021 Nadomestila ZP Energetika Ljubljana - draginja,
 • 2430-23-4022 Nadomestila ZP Geoplin – draginja,
 • 2430-23-4025 Nadomestila ZP ADRIAPLIN – draginja,
 • 2430-23-4026 Nadomestila ZP Energetika Celje – draginja,
 • 2430-23-4027 Nadomestila ZP ENOS - draginja,
 • 2430-23-4028 Nadomestila ZP ISTRABENZ PLIN - draginja,
 • 2430-23-4029 Nadomestilo ZP PLINARNA MARIBOR - draginja.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) v 18. členu določa, da če vlada določi najvišjo ceno električne energije, zemeljskega plina ali toplote iz sistema daljinskega ogrevanja, lahko vlada dobaviteljem oziroma distributerjem toplote, ki bi jim ta ukrep povzročil občutno škodo, določi primerno finančno nadomestilo ali drug ukrep z učinkom primernega nadomestila škode. Na podlagi omenjenega člena ZNPOVCE sta bili sprejeti Uredba za določitev nadomestila dobaviteljem zemeljske plina in Uredba za določitev nadomestila dobaviteljem električne energije, ki določata način določitve primernega finančnega nadomestila ali drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila škode.

Na navedenih projektih se zaradi novih vlog dobaviteljev za mesec februar poveča izhodiščna vrednost projektov. Sredstva v višini 57.497.689,14 EUR se iz evidenčnega projekta št. 2430-23-4000 Nadomestilo električne energije – draginja prenesejo na projekte za posamezne dobavitelje električne energije. Sredstva v višini 25.847.418,24 EUR iz evidenčnega projekta št 2430-23-4001 Nadomestila zemeljskega plina - draginja na projekte za posamezne dobavitelje zemeljskega plina.

Vrednost za izplačilo nadomestila dobaviteljem v letu 2023 za električno energijo je ocenjena na 216,7 mio EUR in za nadomestila za zemeljski plin je ocena v višini 90,0 mio EUR.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Imenovanje direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

Vlada je sprejela sklep o izdaji odločbe, s katero mag. Črtomirja Remca, imenuje za direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za dobo štirih let, in sicer od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2027, z možnostjo ponovnega imenovanja. 

Vir: Ministrstvo za solidarno prihodnost