Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 51. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odloka o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, Poročevalec: dr. Darjo Felda

2. Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2022, Poročevalec: Luka Mesec

3. Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za odpravo administrativnih ovir s področja upravnih zadev tujcev in načrt odprave (administrativnih) ovir pri delu organov na prvi stopnji, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

4. Pobuda za razglasitev leta 2024 za leto generala Rudolfa Maistra, Poročevalec: Marjan Šarec

5. Predlog sklepa o soglasju k omejitvam vpisa in povečanju števila razpisanih mest za tujce, državljane držav, ki niso države članice Evropske unije, v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2023/2024, Poročevalec: dr. Igor Papič

6. Predlog za uvrstitev novega projekta 3130-23-0015 Nakup poslovnih prostorov v 3. nadstropju poslovnega objekta na naslovu Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

7. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Izola - Scuola media Isola« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

8. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Strokovni center Kranj« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

9. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Strokovni center Planina« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

10. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Strokovni center Logatec« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

11. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Strokovni center Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

12. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

13. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Strokovni center Višnja Gora« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

14. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Strokovni center Mladinski dom Maribor« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

III. ZADEVE EU

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/881 glede upravljanih varnostnih storitev, Poročevalec: dr. Uroš Svete

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Konferenci „Spodbujanje pravic LGBTIQ oseb v Evropi“ 5. julija 2023 v Madridu, Poročevalec: Luka Mesec

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 12. junija 2023 v Luksemburgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

18. Predlog pobude za sklenitev Sporazuma o srednjeevropskem programu meduniverzitetne izmenjave (CEEPUS IV), Poročevalec: dr. Igor Papič

19. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o partnerstvu v zvezi z nacionalnimi frankofonskimi pobudami (2023–2026), Poročevalka: Tanja Fajon

20A. Predlog prispevka Republike Slovenije h krepitvi zmogljivosti mehanizma Unije na področju civilne zaščite, Poročevalec: Marjan Šarec

21. Poročilo o organizaciji enajstega neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo procesa 3. in 4. aprila 2023 v Portorožu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

22. Poročilo o srečanju ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja z ministrom za varnost Bosne in Hercegovine Nenadom Nešićem 1. in 2. junija 2023 Sarajevu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

23. Poročilo o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje Azre Herceg na 9. srečanju Pobude malih držav od 10. do 12. maja v Luxembourgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

24. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Tatjane Greif v zvezi s pravno opredelitvijo kaznivega dejanja femicida ter inkriminacijo femicida v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

25. Predlog odgovora na poslansko pobudo Anje Bah Žibert in Andreja Kosija v zvezi s krepitvijo vrednot, ki bodo mlade povezovale, Poročevalec: dr. Darjo Felda