Skoči do osrednje vsebine

Uspešno izpeljana odstranitev in prevoz visoko-radioaktivnega vira sevanja

V petek, 23. junija, in v soboto, 24. junija, sta potekala odstranitev in prevoz visoko radioaktivnega vira.

Vir sevanja z izotopom Cs-137 aktivnosti približno 33,5 TBq se je uporabljal na Zavodu za transfuzijsko medicino (ZTM) za obsevanje krvnih komponent. Ker so radioaktivni vir nadomestili s sodobnejšo rentgensko napravo, je bil izveden projekt odstranitve in prevoza vira v razgradnjo. Cs-137 je razmeroma dolgoživ izotop z razpolovno dobo približno 30 let, zato je pomembno, da so po koncu uporabe takšni vir ustrezno razgrajeni. Projekt odstranitve in prevoza vira sevanja je bil izveden v sodelovanju in s sofinanciranjem Mednarodne agencije za atomsko energijo (angleško International Atomic Energy Agency – IAEA). Demontažo in prevoz radioaktivnega vira je izvedlo podjetje Izotop (v angleščini) iz Madžarske, ki je vir prepeljalo v prostore svojega instituta v Budimpešti, kjer bo ustrezno razgrajen oziroma predelan.

Demontažo vira sevanja in priprave na prevoz je nadzirala inšpekcija Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, sodelovali pa so še predstavniki Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost in Agencije za radioaktivne odpadke. Radioaktivni vir sevanja je ves čas med demontažo in prevozom ostal v zaščitnem vsebniku, zato izvajalci ter predstavniki uporabnika ZTM in nadzornih organov niso bili izpostavljeni povišanemu sevanju. Prevoz je potekal v posebnem namenskem dodatnem zaščitnem vsebniku skladno s Sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).

Z varno odstranitvijo visoko-radioaktivnega vira sevanja Cs-137 smo v Sloveniji dodatno zmanjšali možnosti za radiološki izredni dogodek in poskrbeli, da radioaktivni odpadki ne bodo skrb prihodnjih generacij.

Zaščitni vsebnik z virom Cs-137 pred pakiranjem v zaščitni vsebnik za transport

Zaščitni vsebnik z virom Cs-137 pred pakiranjem v zaščitni vsebnik za transport