Skoči do osrednje vsebine

Pogovori z deležniki v kmetijstvu konstruktivno v smeri iskanja rešitev

Danes so se nadaljevali pogovori glede stavkovnih zahtev kmetov med predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) ter predstavniki deležnikov v sektorju kmetijstva.

Dogovorili so se, da bosta na območjih Planinskega polja, Ljubljanskega barja in Goričkega Evropski komisiji predlagana prostovoljna ukrepa, ki bi v strateškem načrtu SKP nadomestila intervencijo plačilo Natura 2000.

V prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se danes nadaljevali pogovori med predstavniki MKGP in MNVP ter predstavniki deležnikov v sektorju kmetijstva. S strani ministrstev sta pogovore vodila ministra Irena Šinko in Uroš Brežan s sodelavci, s strani sektorja kmetijstva pa so sodelovali predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Zveze podeželske mladine Slovenije in Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije.

Na dnevnem redu današnjega srečanja je bilo usklajevanje predlogov prostovoljnih ukrepov za vsa tri območja Natura 2000, ki nadomesti režim plačila Natura 2000. Dogovorili so se, da bosta na območjih Planinskega polja, Ljubljanskega barja in Goričkega Evropski komisiji predlagana prostovoljna ukrepa, ki bi v strateškem načrtu SKP nadomestila intervencijo plačilo Natura 2000. Evropski komisiji bo podan predlog izvedbe prostovoljnih ukrepov, z namenom doseganja naravovarstvenih ciljev in omogočanja normalnega izvajanja kmetijske dejavnosti ter nadaljnjega razvoja kmetij.

Pogovori so tekli tudi o drugih vsebinah, nadaljevali pa se bodo prihodnji teden.