Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 105. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

2. Predlog za sklenitev aneksa k operativnemu načrtu med Republiko Slovenijo in Agencijo Evropske unije za azil, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

3. Predlog amandmajev k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Predlagatelj: minister za zdravje