Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 55. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023–2030, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o zavarovanju mednarodnih gospodarskih poslov v Ukrajini v času vojne, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju porabe sredstev za cilj evropsko teritorialno sodelovanje v programskem obdobju 2021–2027, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave, poročevalka: Barbara Kolenko Helbl    Gradivo

1.8. Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, poročevalec: dr. Uroš Svete    Gradivo

1.9. Predlog sklepa o določitvi deležev odpadne embalaže za julij, avgust in september 2023, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.10. Predlog sklepa o oblikovanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2023, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.11. Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2023, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

1.12. Predlog odgovora na pobudo Komisije za preprečevanje korupcije za celovito ureditev področja pravic in obveznosti funkcionarjev, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.13. Predlog odgovora na poziv Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede nastanitvenih kapacitet Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov ter Končno poročilo z obiska azilnega doma v Ljubljani, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.15. Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2022–2030 v letu 2022, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.16. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2022, Poročevalec: Luka Mesec 

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2022/109 z dne 27. januarja 2022 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter Uredbe (EU) 2023/194 z dne 30. januarja 2023 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib za leto 2023, ki se uporabljajo v vodah Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2023 in 2024, Poročevalka: Irena Šinko 

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES, Direktive Sveta 1999/37/ES in Direktive (EU) 2019/520 glede emisijskega razreda CO2 za težka vozila s priklopniki, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu postopkov v kazenskih zadevah, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 27. junija 2023 v Luksemburgu, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 26. in 27. junija 2023 v Luksemburgu, Poročevalka: Irena Šinko 

1.24. Informacija o nadaljevanju izvajanja projekta tehnične pomoči Krepitev vladavine prava v Severni Makedoniji (IPA 2020 – EU Support for Rule of Law, EuropeAid/168479/DD/ACT/MK), Poročevalec: Boštjan Poklukar 

1.25. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.26. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Albanije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o načelih za ustanovitev in delovanje bojne skupine Evropske unije, ki bo na voljo Evropski uniji v letu 2024 (EUBG 2024), Poročevalec: Marjan Šarec 

1.27. Izhodišča za uradni obisk podpredsednice vlade in ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon od 28. junija do 1. julija 2023 v Republiki Koreji, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.28. Izhodišča za udeležbo ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh na Letnem srečanju novih šampionov Svetovnega gospodarskega foruma od 27. do 29. junija 2023 v Tianjinu na Kitajskem, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh 

1.29. Izhodišča za obisk ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana od 27. do 30. junija 2023 v Republiki Koreji, Poročevalec: Matjaž Han 

1.30. Izhodišča za udeležbo generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport dr. Mitje Blaganjeta na sedmi UNESCO mednarodni konferenci ministrov in visokih uradnikov, pristojnih za telesno vzgojo in šport (MINEPS VII), od 26. do 29. junija 2023 v Bakuju, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu – nujni postopek, Poročevalka: Irena Šinko 

2A. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi – nujni postopek, Poročevalec: Simon Maljevac 

2B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu – nujni postopek, Poročevalec: Luka Mesec 

2C. Osnutek posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (junij 2023), Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

2Č. Predlog sklepa o spremembi sklepa Vlade Republike Slovenije o sprejemu ukrepov za zmanjšanje tveganj v omrežjih 5G, Poročevalec: dr. Uroš Svete 

3. Izhodišča za spremembo Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, različica 8.0, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek    Gradivo

3A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z lokacijami za uresničevanje volilne pravice, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik 

3B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z nezakonito izgradnjo kanala C0, Poročevalec: Uroš Brežan 

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja direktorice Direkcije Republike Slovenije za vode, organa v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor

4.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve

4.4. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana

4.5. Predlog razrešitve in imenovanja članice Sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor

4.6. Predlog imenovanja predstavnice ustanovitelja v strokovni svet za splošno področje Slovenskega inštituta za standardizacijo

4.7. Predlog sklepa o imenovanju članov Podnebnega sveta

4.8. Predlog imenovanja člana Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

4.9. Predlog spremembe članstva Programskega odbora za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike

4.10. Predlog pogodbe o ciljih in pričakovanih rezultatih dela z direktorjem Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja šefa Protokola Vlade Republike Slovenije, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl