Skoči do osrednje vsebine

Odobrena nova evropska sredstva za izboljšanje prometne infrastrukture v Sloveniji

Evropska komisija je objavila rezultate razpisa iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope (angleško Connecting Europe Facility - CEF) za projekte na vseevropskem prometnem omrežju TEN-T. Trem slovenskim projektom je skupaj odobrenih več kot 74 milijonov evrov nepovratni sredstev.

Razpis, znan tudi kot IPE 2022, je namenjen vzpostavitvi TEN-T standardov na železniški, pristaniški, delno tudi na cestni infrastrukturi ter na multimodalnih platformah in rečnih plovnih poteh. Prijavitelji iz vseh držav članic Evropske unije ter tudi iz Moldavije in Ukrajine za čezmejne projekte, so skupaj oddali 384 predlogov projektov. Evropska komisija je med njimi izbrala 107 projektov za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi v skupni vrednosti 6,25 milijarde evra.

Slovenski prijavitelji so oddali osem predlogov projektov, od katerih so bili odobreni trije, ki bodo pomembno prispevali k modernizaciji vseevropskega omrežja. Večina zavrnjenih projektov je bila ocenjenih kot dobrih, vendar zaradi omejenih razpisanih sredstev niso bili izbrani za evropsko sofinanciranje.

Izbrani so bili projekti:

  • odprava ozkih grl na železniškem odseku Ljubljana-Divača, ki vključuje nadgradnjo elektro napajalnih postaj Borovnica in Postojna ter mesta sekcioniranja na Verdu, izgradnjo podhoda za pešce in kolesarje pri Postojni ter nadgradnjo postaj Brezovica, Preserje in postajališča Vnanje Gorice (Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo),
  • ukrepi za razvoj inteligentnih transportnih sistemov na avtocestah v Sloveniji (Ministrstvo za infrastrukturo, DARS in Mestna oblina Ljubljana) ter
  • gradnja varnega in varovanega parkirišča v Arji vasi (Draganović, d. o. o.).

Skupaj je Evropska komisija na razpisu IPE 2022 namenila 74,6 milijona evra za izvedbo projektov v Sloveniji. S tem bo Slovenija nadaljevala svoje prizadevanje za izboljšanje in posodobitev prometne infrastrukture ter učinkovitejše povezovanje s preostalimi deli Evrope.

Več informacij o Instrumentu za povezovanje Evrope na področju prometa