Skoči do osrednje vsebine

Iz 5. zasedanja Medvladnega pogajalskega telesa za nov instrument zoper pandemije (INB5)

Med 12. in 16. junijem 2023 je v Ženevi potekalo nadaljevanje petega zasedanja Medvladnega pogajalskega telesa (INB) za pripravo osnutka in pogajanja o konvenciji, sporazumu ali drugem mednarodnem instrumentu Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) zoper pandemije.

V uvodu zasedanja je bil predstavljen postopek, kako je biro INB pripravil nov osnutek dokumenta. Države članice so sprejele nov osnutek kot zadovoljivo osnovo za pogajanja, vendar so izpostavile, da dokument potrebuje bolj natančna določila. Na plenarnem zasedanju so imele možnost prispevati svoje poglede tudi nevladne organizacije in drugi relevantni deležniki.

Bolj poglobljene razprave v zaprtem formatu so potekale o členih, vezanih na raziskave in razvoj; obvladovanje tveganja odgovornosti; skupni razvoj ter prenos tehnologije in znanja in izkušenj; dostop in delitev orodij zoper pandemije; dobavna veriga in logistika in krepitev regulativnih postopkov. Na pogajanjih so bili prisotni tudi relevantni predstavniki tehničnih enot in pravne službe SZO, ki so odgovarjali na vprašanja držav članic.

Evropska unija (EU), ki jo zastopa skupni pogajalec, se je konstruktivno udeležila razprav na vseh relevantnih členih, še posebej pa s konkretnimi predlogi za pravično delitev orodij zoper pandemije. Predlogi so bili sprejeti kot tehnično dobro dodelani in utemeljeni. K predlogom je predhodno dodala svoja stališča tudi Republika Slovenij in opozorila, da je v novem osnutku instrumenta še premajhne poudarek na človekovih pravicah. Slovenija si bo še naprej  prizadevala, da bodo človekove pravice imele več pozornosti v nadaljnjih verzijah dokumenta.