Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 54. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja sadja za obdobje 2024–2026, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.4. Predlog odloka o finančnem nadomestilu pridelovalcem jabolk in hrušk zaradi visokih stroškov pridelave po agresiji Rusije proti Ukrajini, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.5. Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2022 ter soglasje k predlogu uporabe presežka prihodkov nad odhodki Agencije za javni nadzor nad revidiranjem po stanju na dan 31. 12. 2022, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.7. Plačilo prispevka k instrumentu za zagotavljanje podpore Ukrajini skladno s 7. členom Uredbe (EU) 2022/2463, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.8. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2023)2047 final z dne 19. 4. 2023 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Luka Mesec

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2009/917/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili Unije o varstvu osebnih podatkov, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira ukrepov za krepitev evropskega ekosistema proizvodnje proizvodov neto ničelnih tehnologij (akt o neto ničelni industriji), poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za zagotavljanje zanesljive in trajnostne oskrbe s kritičnimi surovinami ter spremembi uredb (EU) št. 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 in (EU) 2019/10200, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 19. junija 2023 v Luksemburgu, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 20. junija 2023 v Luksemburgu, poročevalec: mag. Bojan Kumer

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem srečanju ministrov za evropske zadeve 21. in 22. junija 2023 v Stockholmu, poročevalka: Tanja Fajon

1.15. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.16. Predlog zakona o ratifikaciji Priloge G in sprememb Prilog A, B in C k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.17. Pobuda za sklenitev Sporazuma o ustanovitvi Centra za kibernetsko zmogljivost na Zahodnem Balkanu, poročevalka: Tanja Fajon

1.20. Poročilo generalnega komisarja Republike Slovenije po zaključku svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.22. Izhodišča za obisk predsednika italijanske dežele Lombardije Attilia Fontane 21. junija 2023 v Republiki Sloveniji, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.23. Izhodišča za udeležbo ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek za srečanje z ministrom za promet in infrastrukturo Republike Turčije Abdulkadirjem Uralođlujem od 21. do 23. junija 2023 v Carigradu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

1.24. Izhodišča za udeležbo ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na 54. Pariškem letalskem sejmu in za srečanje z delegiranim ministrom za ekološki prehod in ozemeljsko kohezijo Francoske republike Clementom Beaunejem od 19. do 21. junija 2023 v Parizu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

1.25. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Samuela Žbogarja na Konferenci o okrevanju Ukrajine 21. in 22. junija 2023 v Londonu, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.26. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar o nagovoru v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope 21. junija 2023 v Strasbourgu, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.27. Predlog soglasja k Predlogu amandmaja k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko o programu delovnih počitnic, Poročevalka: Tanja Fajon 

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o verski svobodi – skrajšani postopek, Poročevalka: dr. Asta Vrečko 

2A. Predlog uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

2B. Predlog izhodišč za usklajevanje vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in predlog odgovora reprezentativnim sindikatom javnega sektorja glede regresa za letni dopust v letu 2023, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik 

2C. Informacija glede izplačila dobičkov za podjetja iste skupine oziroma povezana podjetja, ki so prejela pomoč po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

2Č. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku pred Splošnim sodiščem Evropske unije v zadevi T-625/22, Republika Avstrija proti Evropski komisiji - intervencijska vloga Republike Slovenije v podporo toženi stranki, Poročevalec: Klemen Boštjančič

2E. Predlog materialne pomoči Ukrajini za ublažitev posledic porušitve jezu Kahovka, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

2F. Predlog mnenja o Predlogu priporočila Vladi Republike Slovenije za učinkovito upravljanje območij Natura 2000, Poročevalec: Uroš Brežan 

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.1. Predlog sklepa o določitvi predloga za postavitev izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Fidži s sedežem v Canberri 

3.2. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Gruziji s sedežem v Kijevu 

3.3. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Armeniji s sedežem v Kijevu 

3.4. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini 

3.5. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji s sedežem v Brasilii 

3.6. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ekvador s sedežem v Brasilii 

3.7. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Večnacionalni državi Boliviji s sedežem v Brasilii 

3.8. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji 

3.9. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji 

3.10. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji s sedežem v Moskvi 

3.11. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan s sedežem v Moskvi 

3.12. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kirgiški republiki s sedežem v Moskvi 

3.13. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan s sedežem v Moskvi 

3.14. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Turkmenistanu s sedežem v Moskvi 

3.15. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan s sedežem v Moskvi 

3.16. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu s sedežem v Rimu 

3.17. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu 

3.18. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu 

3.19. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori 

3.20. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Zvezi NATO v Bruslju 

3.21. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Moldaviji s sedežem v Bukarešti 

3.22. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Romuniji 

3.23. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Portugalski republiki s sedežem v Ljubljani

3.26. Predlog odločbe o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru 

3.27. Predlog za imenovanje člana strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor 

3.28. Predlog razrešitve in imenovanja članice Upravnega odbora ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti 

3.29. Predlog imenovanja javne uslužbenke v uradniški naziv prve stopnje: višji sekretar v Ministrstvu za finance 

3.30. Predlog sklepa o ustanovitvi Komisije za pripravo izhodišč za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve 

3.31. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno 

3.32. Predlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela z vršilko dolžnosti direktorja Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in predlog pooblastila ministru za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter soglasje k opravljanju dopolnilnega dela 

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za finance, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

4.2. Predlog za imenovanje članov sveta Agencije za energijo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

4.3. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, Poročevalec: Luka Mesec 

4.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, Poročevalec: Luka Mesec