Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 48. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za upravljavca nepremičnin na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

1A. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu, ki pod opr. št. III U 11/2023 teče pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

2. Predlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela z vršilko dolžnosti direktorja Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in predlog pooblastila ministru za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter soglasje k opravljanju dopolnilnega dela, Poročevalec: dr. Igor Papič

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

3. Predlog sklepa o določitvi predloga za postavitev izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Fidži s sedežem v Canberri, Poročevalka: Tanja Fajon

4. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Gruziji s sedežem v Kijevu, Poročevalka: Tanja Fajon

5. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Armeniji s sedežem v Kijevu, Poročevalka: Tanja Fajon

6. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini, Poročevalka: Tanja Fajon

7. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji s sedežem v Brasilii, Poročevalka: Tanja Fajon

8. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ekvador s sedežem v Brasilii, Poročevalka: Tanja Fajon

9. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Večnacionalni državi Boliviji s sedežem v Brasilii, Poročevalka: Tanja Fajon

10. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji, Poročevalka: Tanja Fajon

11. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji, Poročevalka: Tanja Fajon

12. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji s sedežem v Moskvi, Poročevalka: Tanja Fajon

13. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan s sedežem v Moskvi, Poročevalka: Tanja Fajon

14. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kirgiški republiki s sedežem v Moskvi, Poročevalka: Tanja Fajon

15. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan s sedežem v Moskvi, Poročevalka: Tanja Fajon

16. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Turkmenistanu s sedežem v Moskvi, Poročevalka: Tanja Fajon

17. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan s sedežem v Moskvi, Poročevalka: Tanja Fajon

18. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu s sedežem v Rimu, Poročevalka: Tanja Fajon

19. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu, Poročevalka: Tanja Fajon

20. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu, Poročevalka: Tanja Fajon

21. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori, Poročevalka: Tanja Fajon

22. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Zvezi NATO v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon

23. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Moldaviji s sedežem v Bukarešti, Poročevalka: Tanja Fajon

24. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Romuniji, Poročevalka: Tanja Fajon

25. Predlog sklepa o določitvi predloga za odpoklic izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Portugalski republiki s sedežem v Ljubljani, Poročevalka: Tanja Fajon

28. Predlog odločbe o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

29. Predlog imenovanja člana strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor, Poročevalec: Klemen Boštjančič

30. Predlog imenovanja javne uslužbenke v uradniški naziv prve stopnje: višji sekretar v Ministrstvu za finance, Poročevalec: Klemen Boštjančič

31. Predlog razrešitve in imenovanje članice Upravnega odbora ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti, Poročevalka: Tanja Fajon

32. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, Poročevalec: Luka Mesec

33. Predlog sklepa o ustanovitvi Komisije za pripravo izhodišč za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve, Poročevalec: Marjan Šarec