Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o začasni neažurnosti evidence trga nepremičnin (ETN)

Zaradi zamika evidentiranja podatkov o kupoprodajnih poslih z nepremičninami v evidenci trga nepremičnin, javno dostopni podatki evidence do sredine septembra 2023 ne bodo ažurni in ne bodo odražali dejanskega prometa z nepremičninami, Geodetska uprava pa bo objavo polletnega poročila o trgu nepremičnin za leto 2023 zamaknila na konec novembra.

Zaradi prehoda Finančne uprave na nov informacijski sistem za odmero davka na promet nepremičnin (DPN), bo prišlo v evidenci trga nepremičnin, ki jo vodi Geodetska uprava, do zamika pri evidentiranju sklenjenih kupoprodajnih poslov z nepremičninami, od katerih je odmerjen DPN in o katerih v evidenco poroča finančna uprava. Podatke za posle, za katere bodo vložene napovedi za odmero davka na promet nepremičnin v mesecu juniju, juliju in avgustu 2023, bo tako Finančna uprava sporočila Geodetski upravi sredi septembra 2023.

Podatki o kupoprodajnih poslih z nepremičninami, za katere je obračunan DDV in o katerih v ETN poročajo prodajalci, bodo evidentirani nemoteno.

Vstopna stran aplikacije Vpogled v evidenco trga nepremičnin

Vstopna stran aplikacije Vpogled v evidenco trga nepremičnin | Avtor: Geodetska uprava