Skoči do osrednje vsebine

Zaprtje javnega razpisa za finančno pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča potencialne vlagatelje, da je samo še danes do polnoči čas za oddajo vloge na javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023.

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 25.000,00 evrov.

Od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 17/23, 10. februarja 2023 pa do 5. junija 2023 je na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja prispelo 5 vlog, za katere je bilo zaprošenih več sredstev, kot jih je namenjenih za ta javni razpis, zato se javni razpis zapira.