Skoči do osrednje vsebine

Pripravlja se nova etorba: projekt eTorba 2023

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v konzorciju z IZUMOM in ARNESOM izvaja projekt »E-vsebine, e-storitve za podporo uvajanju novih pristopov v vzgoji in izobraževanju« – eTorba 2023.

V okviru projekta bo vzpostavljena enotna nacionalna platforma za elektronske učbenike in druga učna gradiva: etorba.sio.si. Prizadevamo si, da bi na tej platformi učenci našli vsa gradiva, ki jih potrebujejo za uspešno učenje. V okviru platforme bo deloval tudi e-bralnik, ki bo omogočal večjo aktivnost učencev pri učenju z elektronskimi učnimi gradivi: podčrtovanje, označevanje, dodajanje zapiskov, ob tem pa tudi razlago besed z neposredno povezavo s portalom Fran oziroma Franček. Omogočal bo tudi prilagajanje pisave za lažje branje. V nadaljevanju bomo razvili še dodatne funkcionalnosti, ki bodo dodatno podprle učenje in poučevanje z e-gradivi.

V okviru platforme bo deloval tudi e-urejevalnik, ki bo vsem zainteresiranim omogočal pripravo kakovostnih e-gradiv in nadgradnjo obstoječih. Ministrstvo je ravnokar objavilo javna naročila za nadgradnjo 43 obstoječih e-učbenikov, 17 e-gradiv in petih novih e-gradiv za preizkušanje novih pedagoških modelov.

8. junija ob 12.00 in 15.00 na Kotnikovi 38, Ljubljana ter 13. junija ob 16.00 na Masarykovi 16, Ljubljana bodo za vso zainteresirane izvedeni informativni dnevi, na katerem bodo predstavljena omenjena javna naročila in e-urejevalnik.

Upamo na čim več prijav zainteresiranih avtorjev na javni natečaj, da bo jeseni portal eTorba lahko tudi zares zaživel v rokah učiteljev in učencev.

Projekt E-torba 2023  se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje; specifični cilj 10.3.1: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev preko večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.