Skoči do osrednje vsebine

Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi majskih ujm

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023 v gospodarstvu na območju prizadetih občin.

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi poplav se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Ljubno, Mozirje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, MO Velenje, Vojnik, Vransko, Zreče, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Kungota, Hoče-Slivnica, Lenart, Lovrenc na Pohorju, MO Maribor, Makole, Poljčane, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Sveta Ana, Sveti Jurij, Sveta Trojica, Šentilj, Rače-Fram, Apače, Beltinci, Cankova, Dobrovnik, Gornja Radgona, Grad, Križevci, Kuzma, Ljutomer, Murska Sobota, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici , Šalovci, Tišina, Velika Polana, Veržej, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, MO Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Mežica, Mislinja, Podvelka, Prevalje, MO Slovenj Gradec, Hrastnik in Trbovlje.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

  • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
  • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU), in
  • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport do 26. junija 2023 na obrazcu, ki je priložen spodaj, in ki zajema naslednje podatke:

  • naziv, matična in davčna številka oškodovanca,
  • ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče,
  • ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov poplave2023.mgts@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave maj 2023«).

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije. 

Obrazec in navodila za izpolnjevanje

Program odprave posledic škode v gospodarstvu – maj 2023

Kontaktne osebe