Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 48. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog soglasja k Predlogu amandmaja k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o sodniški službi (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1. Poročilo o realizaciji načrtovanih dejavnosti in sredstvih za Slovence izven meja Republike Slovenije v letu 2022, Poročevalec: Matej Arčon

2. Letno poročilo o delu policije za leto 2022, Poročevalec: Boštjan Poklukar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito, Poročevalec: Marjan Šarec

4. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja, Poročevalec: dr. Igor Papič

4A. Predlog za sklenitev Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za policiste, Poročevalec: Boštjan Poklukar

5. Poročilo Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2022, Poročevalec: Boštjan Poklukar

6. Predlog sklepa o zagotovitvi sredstev Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje iz sredstev proračunske rezerve za zagotovitev reševalne pomoči Republiki Italiji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

7. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Biotehniški izobraževalni center Ljubljana« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

8. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Dijaški dom Poljane« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

9. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

III. ZADEVE EU

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 12. junija 2023 v Luksemburgu, Poročevalec: Luka Mesec

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 13. junija 2023 v Luksemburgu, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

12. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo o socialnem zavarovanju, Poročevalec: Luka Mesec

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na srečanju s predstavniki slovenske narodne manjšine v Republiki Avstriji 13. junija 2023 v Celovcu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

15. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar ob njenem obisku 14. in 15. junija 2023 v Republiki Srbiji, Poročevalka: Tanja Fajon

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 5. zasedanju Konference Združenih narodov za najmanj razvite države od 5. do 9. marca 2023 v Dohi v Katarju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

19. Poročilo o udeležbi Mateja Arčona, ministra brez resorja, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, 13. in 14. aprila 2023 na Slovenskih dneh v Brnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matej Arčon

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z uresničevanjem koalicijskih zavez na področju participacije in krepitve lokalne demokracije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s prijavo lobiranja glede priprave Zakona o RTV Slovenija (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

22. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z Uradom Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

23. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Jožefa Školča glede načrtovanih ukrepov za odpravo napak in krivic, storjenih prosilcem za Zoisovo štipendijo, v povezavi z izjemnimi dosežki, doseženimi na tekmovanjih iz znanja v šolskem letu 2019/2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec