Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 47. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

1. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Kmetijskega inštituta Slovenije in pomočnici direktorja iz naslova izvajanja javne službe za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

2. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorju in pomočniku direktorja Zavoda za gradbeništvo Slovenije iz naslova izvajanja javne službe za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

3. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorju in pomočnikoma direktorja Kemijskega inštituta iz naslova izvajanja javne službe za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

4. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorici in pomočnikoma direktorice Nacionalnega inštituta za biologijo iz naslova izvajanja javne službe za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

4A. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za delovno uspešnost ravnateljev in direktorjev javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

4B. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za delovno uspešnost ravnateljev in direktorjev javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

4C. Predlog uvedbe reorganizacije in predlog Sporazuma o razreševanju položaja uslužbencev policije v okviru prilagajanja delovanja policije po vstopu Republike Hrvaške v schengensko območje, Poročevalec: Boštjan Poklukar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

4Č. Predlog imenovanja direktorice javnega zavoda Kozjanski park, Poročevalec: Uroš Brežan

5. Predlog razrešitve člana sveta in imenovanje nadomestnega člana Sveta javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

6. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo predloga Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, Poročevalec: Boštjan Poklukar

7. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt in Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

8. Predlog imenovanja na seznama posrednikov in arbitrov pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov, Poročevalec: Klemen Boštjančič