Skoči do osrednje vsebine

Delovanje Inšpektorata za delo v zadnjem letu dni

Na kratko vam predstavljamo ključne dosežke Inšpektorata RS za delo (IRSD) v preteklem letu. V tem obdobju smo dosegli več pomembnih mejnikov, ki so pripomogli k izboljšanju našega delovanja in večji učinkovitosti.

Ena izmed ključnih sprememb v preteklem letu je bila nova sestava vodstva IRSD. Inšpektorat je dobil novega vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja, ki je prinesel svež veter in nov zagon v naše delo. Z njegovim vodenjem smo okrepili vizijo in cilje ter se še bolj osredotočili na učinkovit pregon nezakonitega izkoriščanja delavk in delavcev.

Vredno je opomniti, da so se z novim vodstvom IRSD spremenile tudi prednostne usmeritve. Če so v prejšnjih letih inšpektorji opravili kar se da veliko število pregledov, se po novem ukvarjajo s poglobljenimi pregledi zahtevnejših in kompleksnejših primerov (predvsem na področju tujih delavcev, posredovanje delovne sile).

Omeniti moramo povečano mednarodno sodelovanje s pristojnimi institucijami. Verjamemo v pomen izmenjave izkušenj in dobrih praks z drugimi državami, saj se s tem še bolj utrjujejo temelji za boljše delovanje inšpekcijskih organov. Povečano mednarodno sodelovanje IRSD omogoča boljše obvladovanje izzivov v globalnem okolju ter kvalitetnejše varovanje pravic delavk in delavcev. 

Treba je omeniti tudi kadrovske okrepitve, ki nam jih je namenila Vlada, in sicer 20 novih zaposlitev, ki jih pospešeno uresničujemo. To nam omogoča predvsem okrepitev delovanja in zagotavlja večjo ter predvsem številčnejšo prisotnost inšpektorjev na terenu. Poleg tega nenehno skrbimo za dodatno usposabljanje in izobraževanje naših že zaposlenih inšpektorjev, saj želimo, da so strokovno podkovani in pripravljeni na vse izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. V letu 2022 se je vsak zaposleni v povprečju usposabljal in izpopolnjeval na delavnicah, posvetih in seminarjih več kot pet dni (5,23 dneva).

V letu 2022 smo opravili 15.698 inšpekcijskih pregledov, ugotovili 14.351 kršitev in na podlagi tega izdali 7051 upravnih in prekrškovnih ukrepov ter podali 33 naznanil storitve kaznivega dejanja oziroma kazenskih ovadb. Izrečenih je bilo za 2.751.981,11 evrov glob.

Poseben poudarek smo namenili tudi obveščanju in preventivnemu delovanju IRSD. Okrepili smo eksterno komunikacijo, predvsem z namenom ozaveščanja javnosti o pravicah in dolžnostih na področju delovnih razmerij ter o primerih hujših kršitev zakonodaje, ki jih obravnavamo. Rezultat tega je bila povečana medijska odmevnost primerov, kot so Stominus in Pertas (podjetjem smo izdali za 77.500 evrov glob), Moda Mi&Lan (podjetju smo izrekli globe v vrednosti 10.000 evrov), Melamin, Selea, Amonte, Marinblu, Aktiva čiščenje, Cutting Edge in tako naprej.

Prav tako je inšpektorat aktivno vključen v procese sprememb zakonodaje. Skupaj z resornim ministrstvom smo podali ključne predloge za izboljšanje zakonodajnega okvira in izvajanja inšpekcijskih postopkov. Svoje predloge redno vključujemo v letna poročila in aktivno sodelujemo v procesu spreminjanja določenih predpisov, da bi zagotovili boljše delovne pogoje ter varnost in pravice delavk in delavcev.

V lanskem letu smo dosegli pomembne rezultate in napredke ter postavili trdne temelje za delo v prihodnosti. Zavezani smo k nadaljnjemu izboljševanju delovanja, zaščiti pravic delavk in delavcev ter zagotavljanju spoštovanja delovne zakonodaje.