Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 47. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odgovora na Sklep Državnega sveta Republike Slovenije, sprejet ob zaključku posveta Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

1A. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika, Poročevalec: mag. Alenka Bratušek

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: Irena Šinko

3. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, Poročevalka: Irena Šinko

4. Predlog odloka o ustanovitvi Podnebnega sveta, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

5. Predlog akcijskega načrta za odprto znanost za izvedbo Ukrepa 6.2: Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav v okviru Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, Poročevalec: dr. Igor Papič

5A. Predlog pogodbe o financiranju izvedbe investicije Energetska sanacija Programske jahalnice, Poročevalec: Matjaž Han

6. Predlog aneksa št. 8 k Pogodbi o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

7. Letno poročilo stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije za leto 2022, Poročevalka: Petra Bezjak Cirman

8. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2022 za javni zavod Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

9. Predlog za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

III. ZADEVE EU

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2019/943 in (EU) 2019/942 ter direktiv (EU) 2018/2001 in (EU) 2019/944 za izboljšanje zasnove trga električne energije v Uniji, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1227/2011 in (EU) 2019/942 za izboljšanje zaščite Unije pred tržno manipulacijo na veleprodajnem trgu z energijo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in nadzoru trga necestne mobilne mehanizacije, ki vozi po javnih cestah, ter spremembi Uredbe (EU) 2019/1020, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

12A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Novo Zelandijo, Poročevalec: Matjaž Han

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 16. seji Upravnega odbora, 63. seji Proračunskega odbora ter 15. skupni seji Proračunskega in Upravnega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino od 6. do 8. junija 2023 v Alicanteju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 16. maja 2023 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

16. Izhodišča za obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevža Frangeža od 5. do 7. junija 2023 v Franciji, Poročevalec: Matjaž Han

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 175. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 28. in 29. junija 2023 v Münchnu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

19. Informacija o udeležbi ministra za finance Klemna Boštjančiča na konferenci Hrvaške narodne banke in Mednarodnega denarnega sklada »Oblikovanje politik v negotovih časih: Spodbujanje odpornosti v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi« 2. in 3. junija 2023 v Dubrovniku, Poročevalec: Klemen Boštjančič

20. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju Razvojne banke Sveta Evrope 9. in 10. junija 2023 v Atenah, Poročevalec: Klemen Boštjančič

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na spomladanskem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 10. do 16. aprila 2023 v Washingtonu, D.C. (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

22. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s primanjkljajem države in napovedanimi reformami (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič