Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 47. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju – skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Darjo Felda

2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja – skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Darjo Felda

2A. Predlog soglasja k Predlogu amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

2B. Predlog soglasja k Predlogu amandmaja k Predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

3. Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2023–2028, Poročevalec: Marjan Šarec

4. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 za leto 2022, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o pitni vodi, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

5A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, Poročevalec: dr. Igor Papič

6. Predlog soglasja k Sklepu o odstotkih vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

7. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2023, Poročevalec: Marjan Šarec

7A. Smernice za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

8. Letno poročilo o delu Državnega odvetništva Republike Slovenije za leto 2022, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

9. Predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa države na podlagi 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, da se Občini Lendava, zagotovijo dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

10. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

11. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Dijaški dom Vič« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

12. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-23-0012 Erasmus Spodbujanje inovacij v izobraževanju v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

13. Izredna in redna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije in soglasje k pridobitvi državljanstva Republike Slovenije brez predhodnega odpusta iz dosedanjega državljanstva (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

III. ZADEVE EU

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 8. in 9. junija 2023 v Luksemburgu, Poročevalec: Boštjan Poklukar

14A. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Rudija Medveda na neformalnem ministrskem srečanju na temo pripravljenosti Evropske unije na kemične jedrske in radiološke dogodke 30. maja 2023 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 3. in 4. maja 2023 v Stockholmu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zdravje 4. in 5. maja 2023 v Stockholmu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje in mladina) 15. in 16. maja 2023 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

18. Informacija o nameravanem podpisu Dodatka številka 8 k Memorandumu o soglasju številka IV o globalnem satelitskem navigacijskem sistemu NAVSTAR, Poročevalec: Marjan Šarec

19. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o skupni izvedbi opazovalnega leta v letih 2023 in 2024, Poročevalec: Marjan Šarec

20. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo, civilno zaščito in šport Švicarske konfederacije o uporabi letalskega simulatorja AS 332 L1 v letalski bazi Emmen, Poročevalec: Marjan Šarec

22. Prispevki Republike Slovenije s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, s področja podpore kandidaturi in članstvu Republike Slovenije v VS OZN ter področja članarin in kotizacij v tujini v letu 2023, 2024 in 2025, Poročevalka: Tanja Fajon

23. Končno poročilo Urada Združenih narodov za droge in kriminal iz 2. kroga ocenjevanja Republike Slovenije glede implementacije II. in V. poglavja Konvencije Združenih narodov proti korupciji (UNCAC), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

23A. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon na volitvah nestalnih članic Varnostnega sveta OZN za obdobje 2024–2025 od 5. do 8. junija 2023 v New Yorku, Poročevalka: Tanja Fajon

23B. Izhodišča za udeležbo tripartitne delegacije Republike Slovenije na 111. rednem zasedanju Mednarodne konference dela med 5. in 16. junijem 2023 v Ženevi, Poročevalec: Luka Mesec

24. Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za notranje zadeve Helge Dobrin na srečanju Neformalne mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi jugovzhodne Evrope 31. maja 2023 v Skopju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

25. Informacija o srečanju ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja z ministrom za varnost Bosne in Hercegovine Nenadom Nešićem 1. in 2. junija 2023 Sarajevu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

25A. Informacija o obisku ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, Mateja Arčona pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Štajerskem 5. junija 2023, Poročevalec: Matej Arčon

26. Informacija o udeležbi državne sekretarke na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesne Humar na prireditvi 'Slovenski otroci vabijo' 17. junija 2023 v Švici, Poročevalec: Matej Arčon

28. Poročilo o obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Samuela Žbogarja od 3. do 6. aprila 2023 v Namibiji in Bocvani (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

29. Poročilo o delovnem obisku ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon od 13. do 15. aprila 2023 v Združeni republiki Tanzaniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

30. Poročilo o udeležbi ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon na 28. rednem ministrskem zasedanju Združenja karibskih držav (ACS) in na 9. vrhu predsednikov držav in/ali vlad ACS 11. in 12. maja 2023 v Antigui Guatemala (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

31. Poročilo o obisku ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja 7. in 8. maja 2023 v Ohridu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z vsemi dosedanjimi vladnimi obljubami (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Petra Škofic

32A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi z dvigom pokojnin (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z rebalansom proračuna za leto 2023 in reorganizacijo državne uprave (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Damijana Zrima v zvezi z gradnjo NUK2 in prenovo SNG Drame (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko