Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 46. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog za odvzem statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 2378 Vrhpolje in v k. o. 2373 Col ter določitev upravljavca nepremičnin, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

1A. Predlog spremembe pooblastila in sestave operativne delovne skupine za pomoč pri zastopanju Republike Slovenije v arbitražnem postopku proti Republiki Sloveniji, Poročevalka: dr. Ana Kerševan

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

2. Predlog odloka o ustanovitvi Podnebnega sveta, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

3. Predlog dodatka k pogodbi o zaposlitvi vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Poročevalec: Matjaž Han

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

4A. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

4B. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno nego, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

4C. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode v Ministrstvu za naravne vire in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

4Č. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, 0Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

4D. Predlog imenovanja direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

4E. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

4F. Predlog razrešitve generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin , Poročevalka: Irena Šinko

4G. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,Poročevalka: Irena Šinko

5. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne«, Poročevalec: dr. Darjo Felda

6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana«, Poročevalec: dr. Darjo Felda

7. Predlog imenovanja članov Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa, Poročevalec: Matjaž Han

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

8. Predlog odločbe o pravici do izplačila jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju, državnemu sekretarju v Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Poročevalec: Matjaž Han