Skoči do osrednje vsebine

Študentom Nove univerze predstavili delovanje ministrstva

Na Ministrstvu za notranje zadeve smo danes gostili študente Nove univerze in jim predstavili delovanje ministrstva z organoma v sestavi, Policijo in Inšpektoratom RS za notranje zadeve.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je povedal, da na Ministrstvu za notranje zadeve skrbimo za sistem notranje varnosti. Ob tem je poudaril: »Slovenska politika je doslej vedno dosegla konsenz glede sistema nacionalne varnosti. To je dokaz, da se zavedamo pomena varnosti.«

Med ključnimi cilji svojega mandata je izpostavil boj s korupcijo in upravljanje migracij. Pri tem je posebej poudaril pripravo migracijske in integracijske strategije, na podlagi katerih bomo spremenili zakonodajo na tem področju, še zlasti pa oblikovali ukrepe za odprto, vključujočo in demokratično družbo. Kot tretji cilj je izpostavil depolitizacijo, profesionalizacijo in modernizacijo Policije. V tem mandatu bo z ekipo še naprej podpiral aktivno politiko zaposlovanja v policiji in zagotavljanje ustrezne opremljenosti policistk in policistov.