Skoči do osrednje vsebine

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev

Javni razpis je usmerjen v programe usposabljanj za otroke in mlade ter sofinanciranje aktivnosti na področjih, ki so razdeljeni v naslednje tri sklope: 

SKLOP A: IKT vsebine za dekleta in ženske

Namen aktivnosti v okviru tega sklopa je ustvariti ustrezno podporno in vključujoče okolje, ki spodbuja raziskovanje ter stremi k ustvarjanju vključujoče in enakopravne družbe ter večje odločanje deklet in žensk za študijsko oz. karierno pot na področju IKT.

SKLOP B: Napredne digitalne tehnologije 

Namen sklopa B je otrokom in mladim zagotoviti priložnosti za spoznavanje in učenje o naprednih digitalnih tehnologijah, kot so umetna inteligenca, tehnologija veriženja blokov, podatkovna analitika in velepodatki, internet stvari, obogatena resničnost, navidezna resničnost, 3D tiskanje, kvantno računalništvo, računalništvo na robu, robotika in avtomatizacija, biometrija, računalništvo v oblaku, avtonomna vozila, tehnologija 5G.

SKLOP C: Dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih 

Namen sklopa C je podpora najrazličnejšim dejavnostim za otroke in mlade, ki so zanimive, vključujoče, vsebinsko ustrezne glede na pogoje razpisa ter omogočajo praktično učenje in s tem razvoj digitalnih kompetenc otrok in mladih. Pri projektih v okviru sklopa C je ključno, da so aktivnosti vezane na dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih, promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, digitalno preobrazbo ter digitalne tehnologije in storitve.

Programi, ki bodo sofinancirani z javnim razpisom se izvajajo v obliki neformalnih usposabljanj, kot so tečaji, delavnice, učni tabori in druge oblike dela z mladimi. Bistven element usposabljanj je preplet teoretičnih in praktičnih vidikov, katerega namen je v dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih.

ROK ZA PRIJAVO je 27. 6. 2023 do 12. ure (prvi rok)

Ministrstvo bo za potencialne prijavitelje v kratkem organiziralo informativno delavnico, kjer bo javni razpis podrobneje predstavljen. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.mdp.gov.si/.