Skoči do osrednje vsebine

Sporočanje vrednosti kazalnikov kakovosti v zdravstvu

V letu 2023 je začela veljati sprememba seznama vrste kazalnikov kakovosti za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti. Objavljamo napotila za poročanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Sprememba seznama vrste kazalnikov kakovosti za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti je bila objavljena v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (UL RS številka 8/2023, z dne 23. januar 2023), Priloga 9.

V prilogi so objavljeni kazalniki kakovosti, ki so jih izvajalci na posamezni ravni zdravstvene dejavnosti dolžni poročati Ministrstvu za zdravje oziroma Uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.

Natančnejša navodila za spremljanje in sporočanje kazalnikov (glej Kazalniki kakovosti)