Skoči do osrednje vsebine

Minister Han predstavil finančno podporo gospodarski in turistični dejavnosti Slovencev v Porabju

Minister Han je skupaj z mag. Židanom in Vesno Humar z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu obiskal slovensko narodno skupnost na Madžarskem. Seznanil se je s stanjem gospodarstva in predstavil vsebinsko ter finančno podporo ministrstva gospodarskim in turističnim dejavnostim Slovencev v Porabju. V roku meseca dni bo ministrstvo objavilo dva razpisa v skupni vrednosti 1,168 milijona evrov.

Minister Han se je v Slovenskem kulturnem in informativnem centru Lipa v Monoštru srečal s predstavniki slovenske manjšine na Madžarskem, porabskimi župani ter tamkajšnjimi gospodarstveniki. Na podlagi Programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem za obdobje 2021–2024 je z Zvezo Slovencev na Madžarskem podpisal »Pogodbo o izvajanju in financiranju ukrepa 2.1: Turistične investicije – SNS na Madžarskem« za turistične investicije na območju, kjer živijo pripadniki slovenske narodne skupnosti na Madžarskem.

Minister Matjaž Han je poudaril: »Vesel sem, da sem se danes srečal z našimi Porabskimi Slovenci in se seznanil z njihovim delom in stanjem gospodarstva. Na ministrstvu bomo letos za razvoj njihove gospodarske dejavnosti in turizma namenili skoraj 1,2 milijona evrov, 300.000 pa za obnovo tukajšnjega slovenskega doma. In nenazadnje me veseli, ko vidim, kako zelo tukajšnji gospodarstvenice in gospodarstveniki cenijo naš doprinos k razvoju. In s to podporo bomo tudi nadaljevali.«

Minister je napovedal dva javna razpisa na podlagi omenjenega programa. Predvidoma konec maja bo objavljen že drugi Javni razpis za spodbujanje gospodarskih naložb za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) za območje, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Razpisanih bo dobrih 488.000 evrov, ki bo na voljo za več rokov za oddajo vlog oziroma do porabe sredstev. Ministrstvo želi z razpisom spodbuditi nove in nadgraditi obstoječe proizvodne zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetij na upravičenem območju Slovenskega Porabja. Upravičenci so MSP-ji, upravičeni pa bodo stroški, kot so predvsem gradbena in obrtniška dela, nakup strojev in opreme. Posamezen upravičenec bo lahko prejel od 3000 do največ 50.000 evrov na projekt.

Predvidoma junija letos pa bo objavljen tudi Javni razpis za spodbujanje turističnih in dopolnilnih dejavnosti ter razvoj lokalnih produktov na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Ministrstvo želi spodbuditi razvoj turizma in dopolnilnih dejavnosti na območju Slovenskega Porabja. Razpisanih bo 680.000 evrov. Upravičenci bodo MSPji in ostali upravičenci, kot so na primer zveze društev, društva, javni zavodi, razvojne agencije, turistične kmetije. Posamezen upravičene bo lahko prejel skladno s shemo državnih pomoči »de minimis« predvidoma do največ 75 odstotkov upravičenih stroškov. Upravičeni pa bodo stroški, kot so gradbena in obrtniška dela, nakup opreme, stroški tržnega komuniciranja in ostali stroški zunanjih izvajalcev.

Minister Han je obisk v Porabju izkoristil tudi za ločeno srečanje z županom Občine Monošter Gáborjem Huszárjem, kjer so bile v ospredju predvsem gospodarske teme, povezane z zamejstvom. Minister je županu izrazil interes, da bi glede na posebnost narodnostno mešanega področja v Porabju madžarska stran proučila možnost subvencij agencije HIPA tudi za manjša podjetja z investicijami pod 10 milijonov evrov ter manj kot 50 zaposlenimi, kar bi omogočilo kandidiranje tudi slovenskim podjetjem na tem območju.

V okviru obiska si je slovenska delegacija ogledala tudi Slovensko vzorčno kmetijo na Gornjem Seniku ter obiskala podjetje »Porabski mizar«, ki je primer dobre prakse razvoja družinskega podjetja, minister Han pa se je nazaj grede ustavil še v mednarodnem podjetju za proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas Roto v Murski Soboti, kjer si je ogledal proizvodnjo.

Program spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem za obdobje 2021–2024

V programu je za obdobje 2021 – 2024 namenjenih 2,1 milijona evrov finančnih spodbud za razvoj gospodarstva na območju, na katerem živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Cilj je zmanjšati gospodarsko nerazvitost območja z ustvarjanjem novih delovnih mest in ohranjanjem že obstoječih, posodobitvijo in vzpostavljanjem nove infrastrukture ter povečanje privlačnosti območja.

Program ima tri ukrepe:

  • spodbujanje naložb v gospodarstvo,
  • razvoj turizma, in sicer spodbujanje naložb v turizem za turistične ponudnike in lokalne samouprave ter investicije v infrastrukturo organizacij narodnih skupnosti, kot so Zveza Slovencev na Madžarskem, Porabje d. o. o. in Razvojna agencija Slovenska krajina;
  • podpora izvajanju programa.

Novembra lani je že bil objavljen prvi javni razpis za spodbujanje gospodarskih naložb MSP na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone narodne skupnosti na Madžarskem. Upravičeni stroški so stroški nakupa strojev in opreme, gradbeno-obrtniška dela. Najnižji znesek pomoči je znašal 3000, najvišji 50.000 evrov. Za 12 projektov je bilo dodeljenih dobrih 202.000 evrov, od tega pa sta dva projekta že zaključena.

Madžarska je sicer sedma najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije glede na vrednost blagovne menjave v letu 2022 in deveta glede na vrednost tujih neposrednih naložb v Sloveniji. Pomembno gospodarsko sodelovanje je tudi na področju turizma, kjer Madžarska zaseda šesto mesto po obisku in prenočitvah tujih turistov v Sloveniji.