Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje Zlate trsne rumenice.

Bolezen zlate trsne rumenice je na širšem območju Ormoža v letošnjem in lanskem letu v vinogradih povzročila veliko škode. Kot odgovor na to je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo ukrepe v boju proti širjenju bolezni, ki jih je danes predstavila ministrica Irena Šinko skupaj s sodelavci z ministrstva in Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin.

Več oseb sedi za mizo in posluša predavanje.

Predstavitev ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje Zlate trsne rumenice. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zlato trsno rumenico povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD), ki je karantenski škodljivi organizem za celotno EU. Razširjena je v številnih državah EU, povzroča škodo v vinogradih, njen glavni prenašalec pa je ameriški škržatek (Scaphoideus titanus). V današnji predstavitvi, ki so se je udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, Združenja vinorodna Štajerska, Društva vinogradnikov ljutomerskih ormoških goric Jeruzalem, vinskih podjetij ter GZS – ZKŽP, so izpostavili glavne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni, med katerimi so odstranjevanje okuženih in simptomatičnih trsov, zatiranje prenašalca ameriškega škržatka in ugotavljanje in spremljanje navzočnosti zlate trsne rumenice ter populacije ameriškega škržatka. Ministrica Irena Šinko je v razpravi odgovarja na številna vprašanja, ki tarejo vinogradnike, s ciljem, da se jim pomaga in pošiče še dodatne možnosti reševanja težave, če obstajajo.

Program preiskave za ugotavljanje navzočnosti fitoplazme FD se od leta 2002 dalje izvaja vsako leto v vseh vinorodnih deželah, Slovenija pa je že leta 2006 pripravila ukrepe za zatiranje omenjene bolezni; sedaj jih določa Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice, podrobneje pa so opredeljeni v Načrtu izrednih ukrepov za zlato trsno rumenico. Močnejši izbruh bolezni zlate trsne rumenice beležimo v Ljutomersko Ormoških goricah, zato je bila v decembru 2022 imenovana posebna delovna skupina, ki je pripravila predlog ukrepov in priporočil za obvladovanje izbruhov zlate trsne rumenice na razmejenih območjih v Sloveniji. Ti ukrepi obsegajo: ugotavljanje in spremljanje navzočnosti zlate trsne rumenice ter populacije ameriškega škržatka, obvezno odstranjevanje okuženih in simptomatičnih trsov, pravočasno in ustrezno zatiranje prenašalca ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi, obveščanje in ozaveščanje vinogradnikov in širše javnosti, ukrepe v opuščenih vinogradih in vinogradih v opuščanju (obvezna odstranitev) ter za zagotovitev neokuženega razmnoževalnega materiala trte, inšpekcijski nadzor, sodelovanje kmetijske inšpekcije, sodelovanje pristojnih deležnikov (lokalnih skupnosti, Javne službe kmetijskega svetovanja in Javne službe v vinogradništvu ter sosednjih držav), strokovno podporo in raziskave ter sofinanciranje ponovne zasaditve vinogradov in pomoč za povrnitev škode zaradi uničenja posameznih simptomatičnih trsov.

V pripravi je tudi Vladni program izvedbe ukrepov za obvladovanje izbruhov zlate trsne rumenice za obdobje 2023–2025, Operativni Načrt izvajanja ukrepov (ukrepi, program aktivnosti in časovni potek izvajanja ukrepov), nova uredba o ukrepih proti zlati trsni rumenici ter nov Pravilnik o pogojih in postopku izvajanja tretiranja razmnoževalnega materiala trte z vročo vodo.