Skoči do osrednje vsebine

20. maj – Priložnost, da sprejmemo pobudo za rešitev čebel in ostalih opraševalcev

Jutri bo pozornost celega sveta namenjena čebelam in ostalim opraševalcem, ki imajo vedno večjo vlogo pri iskanju rešitev na področju prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotske raznovrstnosti.
Pogled na čebelico, ki leta na cvet.

Svetovni dan čebel. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vedno bolj se zavedamo, da brez čebel in opraševalcev danes ne bi mogli uživati v raznolikosti in polnosti okusov na naših krožnikih, v bogastvu spomladanskih travnikov in narave v vsej njeni pestrosti. Verjamemo, da je k temu pripomogel tudi svetovni dan čebel, ki ga je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, s pomočjo Republike Slovenije 20. decembra 2017 razglasila Generalna skupščina Organizacije združenih narodov. Slovenija je 20. maj »poimenovala po čebelah« zaradi rojstnega dne Antona Janše, pionirja sodobnega čebelarstva in enega od največjih strokovnjakov za čebele.

Dejstvo je, da je vsaka tretja žlica svetovne hrane odvisna od opraševanja. Prav zato so čebele in drugi opraševalci neprecenljivi iz okoljskega in gospodarskega vidika. Z zagotavljanjem ekosistemske storitve križanja nesorodnih rastlin skrbijo za reprodukcijo in biotsko raznovrstnost številnih vrst gojenih in divjih rastlin. Čebele in ostali opraševalci predstavljajo tudi pomemben vir dohodka za kmete in gospodarstvo, saj ohranjajo in generirajo delovna mesta v kmetijstvu in na podeželju, kar je še posebej pomembno za države v razvoju.

Ker so opraševalci dober bioindikator razmer v okolju smo sicer lahko zaskrbljeni, ko svetovno priznane mednarodne organizacije opozarjajo na ogroženost in upadanje populacij čebel in ostalih opraševalcev. Čebele so izpostavljene škodljivcem in boleznim, njihov življenjski prostor se krči tudi zaradi naraščajočega svetovnega prebivalstva in podnebnih sprememb. A če je človek povzročitelj takšnega stanja pomeni, da smo lahko mi tudi rešitev.

Razglasitev svetovnega dne čebel pomeni pomembno nadgradnjo in povezovanje držav v skrbi za čebele in ostale opraševalce na globalni ravni. S svetovnim dnevom čebel želimo svetovno javnost opozarjati na pomen čebel in divjih opraševalcev in s skupnimi prizadevanji držav na mednarodni ravni doprinesti k njihovi zaščiti. Cilj pa je tudi prispevati k reševanju globalnih problemov – prehodu na trajnostno kmetijstvo ter odpravi revščine in lakote v državah v razvoju.

Globalno ozaveščanje o pomenu čebel in drugih opraševalcev je ena od številnih aktivnostih, ki jih v Sloveniji izvajamo. S spodbujanjem trajnostnega kmetijstva in čebelarstva, strokovnim izobraževanjem čebelarjev ter prilagajanjem pristopov in tehnologij čebelarjenja ter sajenjem medovitih rastlin, ki so bolj odporne na spreminjajoče se podnebje, lahko stanje pomembno izboljšamo.

V Sloveniji imamo poleg ohranjene narave ter biotske raznovrstnosti tudi izjemno bogato kulturno dediščino. Vanjo sodi tudi bogata dediščina številnih slovenskih čebelarjev, ki že od nekdaj ljubijo in spoštujejo čebele, ki so ključna za ohranitev naravnega ravnovesja in za naše življenje na tem planetu. Čebelarska zveza Slovenije s svojo dolgoletno tradicijo in izjemno prodornostjo prispeva k razvoju čebelarskega sektorja in širi znanje tudi do najmlajših, kar je razvidno iz velikega števila tako mladih, kot starejših profesionalnih oziroma ljubiteljskih čebelarjev ter razmaha urbanega čebelarstva. 

  do
Dvorana Golovec, Dečkova cesta 1, Celje

6. svetovni dan čebel

Slovenija in z njo ves svet šestič obeležuje svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov razglasila 20. decembra 2017.

  do
Velika dvorana Predsedniške palače, Prešernova 8, Ljubljana

Podelitev nagrade Zlata čebela

Ministrica Irena Šinko se bo udeležila slovesne podelitve nagrade Zlata čebela, ki jo bo letos podelila Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar.