Skoči do osrednje vsebine

Objavljen nov razpis za podporo vojaški mobilnosti na prometnem omrežju TEN-T

Instrument za povezovanje Evrope – IPE (angleško Connecting Europe Facility – CEF) v novem razpisu nudi podporo izboljšavam na ključni prometni infrastrukturi za olajšanje mobilnosti vojaških enot na Vseevropskem prometnem omrežju (angleško Trans-European Transport Network – TEN-T). Na voljo je 790 milijonov evrov sredstev za prilagoditev infrastrukture za dvojno civilno in obrambno uporabo.

Razpis IPE vojaška mobilnost 2023 (angleško 2023 CEF Transport Military Mobility call for proposals) je bil uradno objavljen 3. maja 2023 in je odprt za vse zainteresirane prijavitelje. Rok za oddajo prijav je 21. september 2023, do 17. ure po srednjeevropskem poletnem času.

Cilj tega razpisa je sofinanciranje projektov, ki obravnavajo tako civilne kot tudi obrambne potrebe, s poudarkom na prilagoditvi delov TEN-T omrežja tehničnim zahtevam glede dimenzij in zmogljivosti za dvojno civilno in vojaško rabo. Ta razpis je v skladu z Akcijskim načrtom za vojaško mobilnost 2.0, ki si prizadeva olajšati premike oboroženih sil v Evropi, da bi se bolje, hitreje in v zadostni meri odzvale na krize na zunanjih mejah EU in drugod.

Finančna podpora iz razpisa za IPE vojaško mobilnost je namenjena projektom, ki se nanašajo na študije, dela ali kombinacijo obojega za vse vrste prometa. Projekti se morajo izvajati na TEN-T omrežju in biti skladni z zemljevidom vojaškega omrežja EU ter morajo upoštevati infrastrukturne zahteve, ki veljajo za določene kategorije infrastrukturnih projektov z dvojno rabo, kot jih določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1328.

Na razpis se lahko prijavijo države članic ali z njihovim soglasjem tudi mednarodne organizacije, javni ali zasebni organi, ustanovljeni v državi članici EU.

Informacije o tem, kako se prijaviti na razpis in kje najti več informacij, so na voljo na uradni spletni strani razpisa IPE vojaška mobilnost 2023 (2023 CEF Transport Military Mobility call for proposals). Tam bodo prijavitelji našli vse potrebne smernice, obrazce in navodila za pripravo in oddajo svojih predlogov, ki jih morajo predložiti elektronsko preko sistema elektronske oddaje predlogov na portalu za financiranje in razpise Evropske komisije (angleško Funding & tender opportunities Single Electronic Data Interchange Area – SEDIA). Prijave se oddajajo v angleškem jeziku.

Več informacij o razpisu Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope - Promet: Vojaška mobilnost 2023

Drugi razpisi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za področje prometa

Evropska komisija je 16. septembra 2021 objavila razpis v okviru IPE za sofinanciranje polnilne infrastrukture za alternativna goriva.

Razpis je bil odprt s petimi roki, 5. rok za prijavo, ki je v tem sklicu tudi zadnji, se izteče 19. septembra 2023. Naslednji razpis za infrastrukturo za alternativna goriva bo predvidoma objavljen leta 2024 in bo pripravljen na novih podlagah.

Predvidoma septembra bo objavljen razpis IPE promet 2023 (iz splošne in kohezijske ovojnice), ki bo podobno kot predhodno objavljeni razpisi namenjen projektom za novo, nadgrajeno in izboljšano evropsko prometno infrastrukturo na omrežju TEN-T. Po objavi tega razpisa bo Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo nacionalni informativni dan o Instrumentu za povezovanje Evrope in pogojih za prijavo projektov.