Skoči do osrednje vsebine

50. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo Predloga za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije ter zagotovila še dodatnih 2,8 milijona evrov za organizacijo in izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine 2023 v Mariboru.

Vlada določila besedilo Predloga za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo Predloga za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o spremembah 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije ter ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo.

Predlagane spremembe Ustave se nanašajo na urejanje pristojnosti Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Ključna je sprememba 162. člena Ustave, ki uvaja prosto izbiro Ustavnega sodišča katere ustavne pritožbe in pobude za oceno ustavnosti bo sprejelo v obravnavo. S tem se na sistemski ravni krepi precedenčna vloga Ustavnega sodišča. Ob prosti izbiri zadev sta dodani dve merili, ki to polje izbire usmerjata in sicer na zadeve, ki odpirajo pomembna ustavnopravna vprašanja oziroma glede na težo posledic kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin za pobudnika oziroma pritožnika. Prav tako na prosto izbiro zadev vpliva predlagana določba o odločilnem vplivu manjšine ustavnih sodnikov. V sistemu pozitivne selekcije zadev bo čas za odločanje o (ne)sprejemu zadev krajši, zaradi razbremenitve Ustavnega sodišča pa bo do odločitev v pomembnih zadevah lahko prišlo hitreje in znotraj razumnega roka. S tem se bo okrepila vloga Ustavnega sodišča v sistemu varstva ustavnosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. S predlaganim pristopom je poudarjena vloga rednih sodišč pri varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v posameznih zadevah, saj so že doslej pri odločanju vezana tako na zakon kot ustavo.

Z ustavnim zakonom je predviden enoletni rok za sprejem potrebnih sprememb Zakona o ustavnem sodišču in Zakona o upravnem sporu.

Vir: Ministrstvo za pravosodje 

Vlada zagotovila dodatnih 2,8 milijona evrov – tokrat še za organizacijo in izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM) 2023 v Mariboru

Vlada se je zaradi pomena dogodka odločila, da bo iz državnega proračuna za OFEM zagotovila manjkajoča sredstva v višini 2,5 milijona evrov še za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve ter dobrih 325 tisoč evrov za sofinanciranje opreme. Skupaj s sredstvi za sofinanciranje investicij v javne športne objekte za izvedbo OFEM bo tako država namenila za izvedbo tega mednarodnega športnega dogodka skoraj 9 milijonov evrov.

Vlada se je seznanila z dosedanjimi aktivnostmi organiziranja velike mednarodne športne prireditve OFEM 2023 v Mariboru. Za izvedbo in organizacijo dogodka bo zagotovila manjkajoča sredstva iz državnega proračuna.

Vlada je za OFEM Maribor 2023 do sedaj že predhodno zagotovila sredstva v višini dobrih 6 milijonov evrov, in sicer na podlagi Sklepa Vlade RS z januarja 2021, da vlada zagotovi finančna sredstva za sofinanciranje v športno infrastrukturo v skladu s proračunskimi možnostmi. Ta sredstva so bila namenjena sofinanciranju investicij v javne športne objekte za izvedbo OFEM Maribor 2023. V letu 2022 je ministrstvo, pristojno za šport, s tem namenom že sofinanciralo obnovo športne dvorane Tabor. Poleg tega je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v okviru Letnega programa športa za leto 2023 zagotovilo sredstva v višini 3 milijone evrov še za sofinanciranje obnove Atletskega stadiona Poljane (izgradnja ogrevalne steze in spremljevalnega objekta), katerega investitor je Mestna občina Maribor, in sicer kot neposredna potrditev investicije.

Mestna občina Maribor pa je marca 2023 podala zaprosilo še za zagotovitev manjkajočih sredstev za samo organizacijo in izvedbo dogodka. Po podatkih organizatorja bodo sredstva namensko porabljena za izvedbo športnih tekmovanj, zagotavljanje namestitev za mlade športnike in člane reprezentanc in nujne medicinske pomoči ter izvedbo proti-doping testiranj.

Organizator izpostavlja, da je v mednarodnem merilu organizacija OFEM izjemno pomembna referenca za Slovenijo na področju organizacije in soorganizacije tekmovanj na najvišji ravni. Po podatkih organizatorja se bo festivala predvidoma udeležilo 3600 udeležencev iz 48 držav, 800 funkcionarjev in tehničnih delegatov ter 800 prostovoljcev. Obenem projekt prinaša tudi druge prednosti za mesto Maribor, regijo in celotno Slovenijo, ker bo obnovljena športna infrastruktura pomembna zapuščina tega projekta za nadaljnji razvoj športa in športnih dogodkov v mestu in regiji, mladim športnikom pa bo omogočila ustrezne pogoje za razvoj njihove športne kariere. Za podporo pri izvedbi OFEM Maribor 2023 je zaprosil tudi Olimpijski komite Slovenije – Zveza športnih zvez.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

 

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan na novinarski konferenci po seji vlade

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan na novinarski konferenci po seji vlade | Avtor Boštjan Podlogar/STA

1 / 2