Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za pravosodje na MLA diplomatski konferenci poudarila zaščito otrok v kazenskih postopkih

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan je na odprtju MLA diplomatske konference poudarila, da je odgovornost držav in mednarodne skupnosti vzpostaviti meddržavne mehanizme za preiskavo in pregon mednarodnih hudodelstev, ob tem pa opozorila na zaščito otrok v teh postopkih. Predstavniki Ministrstva za pravosodje bodo tekom konference aktivno vsebinsko sodelovali v pogajalskem procesu.

Nekaznovanost za mednarodne zločine ostaja resna grožnja vladavini prava kot ključnemu gradniku demokratičnih družb, je povedala ministrica. Zato je dolžnost držav in mednarodne skupnosti kot celote, da še naprej krepi prizadevanja za odpravo nekaznovanosti. »Treba je privesti storilce pred roko pravice in zagotoviti pravico žrtvam«, je poudarila ministrica na diplomatski konferenci za sprejem Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev (MLA konvencija).

Pobuda Argentine, Belgije, Mongolije, Nizozemske, Senegala in Slovenije za sprejem MLA konvencije izhaja iz primarne odgovornosti držav za pregon mednarodnih hudodelstev in potrebe po izboljšanju učinkovitosti preiskav, pregona ter mednarodnega sodelovanja na svetovni ravni. Ministrica dr. Švarc Pipan je ob tem opozorila, da je v vseh tovrstnih postopkih potrebno zagotoviti celovito in učinkovito podporo in zaščito otrok kot udeležencev v kazenskih postopkih.

»Bistvenega pomena so otrokom prilagojeni pristopi, pri čemer se upoštevajo pravice, dostojanstvo in največje koristi otrok,« je poudarila ministrica in kot eno izmed dobrih praks omenila slovensko »Hišo za otroke«, ki otrokom nudi varen prostor s celovito medicinsko, psihološko in socialno podporo, forenzične razgovore z otroki, ki so žrtve ali priče kaznivega dejanja, pa izvajajo posebej usposobljenimi kazenskopravnimi strokovnjaki. »Z veseljem delimo svoje izkušnje in znanje v podporo podobnim prizadevanjem na nacionalni ali mednarodni ravni«, je zaključila ministrica.

MLA konvencija bo vzpostavila meddržavne mehanizme za preiskavo in pregon mednarodnih hudodelstev, in omogočila mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč med bodočimi pogodbenicami na tem področju. Predstavniki Ministrstva za pravosodje bodo tekom konference aktivno vsebinsko sodelovali v pogajalskem procesu.