Skoči do osrednje vsebine

Pobuda malih držav v Evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije

V Luksemburgu od 10. do 12. maja poteka 9. zasedanje Pobude malih držav, ki deluje od leta 2013 pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), od leta 2019 pa v Pobudi sodeluje tudi Slovenija. Tema zasedanja je bila pospeševanje zdravja in blaginje, zasedanja pa se je aktivno udeležila tudi delegacija Slovenije z državno sekretarko Azro Herceg.

Tokratna tema zasedanja je bila pospeševanje zdravja in blaginje. Xavier Bettel, predsednik vlade Luksemburga, je izpostavil pomen sodelovanja majhnih držav, ki imajo drugačne pogoje in prioritete kot velike. Posebej je poudaril problem dostopnosti do zdravil, migracije zdravstvenih delavcev in odvisnost od energetskih in drugih virov. Poudaril pa je tudi nujnost povezovanja malih držav, saj lahko skupaj bolj uspešno nastopajo v mednarodnih pogajanjih in zagovarjajo svoje specifične interese, na primer na področju dostopnosti do zdravil.

Delegacije so v okroglih mizah razpravljale o konceptu ekonomije blaginje, ki je enkratna priložnost za uveljavljanje zdravja in zdravstva kot politične prioritete, o neenakostih, ki se povečujejo tudi v malih državah, in o nujnosti razvoja inovativnih pristopov, ki bodo naslovile številne izzive, s katerimi se soočajo zdravstveni sistemi. Ekonomske krize male države prizadenejo bolj kot velike, zato se morajo drugače odzvati in poiskati drugačne rešitve, je poudaril minister za zdravje Islandije, Willum Por Porsson. »Po izkušnji z zadnjo finančno krizo je Islandija uvedla kazalnike za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki jih uresničujemo v konsenzu celotne družbe«, je povedal. Male države so še posebej občutljive glede pomanjkanja novih zdravil, slabše so opremljene za pogajanja s farmacevtsko industrijo ter imajo več težav z nabavnimi verigami in pomanjkanjem zdravil zaradi majhnosti trga.

Slovenija je sodelovala v panelu o obvladovanju kroničnih ne-nalezljivih bolezni in z njimi povezanih komercialnih determinant zdravja. Delegacije so ugotavljale, da je bil sicer narejen velik napredek, da pa je vpliv industrije tako na področju nadzora nad tobakom kot na področju alkoholne in prehranske politike še vedno prevelik. Državna sekretarka Azra Herceg je opozorila, da »gre za problem, ki ga lahko naslovimo samo z odločnim mednarodnim ukrepanjem in sodelovanjem, saj večinoma ne gre za nacionalne proizvajalce, ampak za globalno industrijo«. Poudarila je tudi pomen krepitve primarnega zdravstvenega varstva na področju preventivne dejavnosti in povezovanja zdravstva s šolstvom, centri za socialno delo in nevladnimi organizacijami v lokalnih okoljih pri naslavljanju potreb najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Te zaradi različnih razlogov ne koristijo preventivnih programov in storitev, ki so jim sicer v Sloveniji na voljo brezplačno.

Vodje delegacij so ob koncu zasedanja podpisale Luksemburško ministrsko izjavo in obeležile mednarodni dan medicinskih sester.

Pobuda malih držav vključuje države z do dva milijona prebivalcev iz Evropske regije SZO. Leta 2022 so države sprejele načrt do leta 2025, s katerim so se zavezale, da bodo zdravje v svojih državah postavile visoko na politično agendo, zagovarjale interese malih držav v mednarodnem prostoru, spodbujale investiranje v zdravje in blagostanje, vzpostavile platformo za izmenjavo dobrih praks ter spremljale napredek.

 

Govorci na okrogli mizi, med njimi Azra Herceg
1 / 3