Skoči do osrednje vsebine

Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora o področju preventive

Na 4. seji Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora so člani in članice obravnavali področje preventive. Sklenili so, da je sovražni govor kompleksen pojav, njegovo preprečevanje pa mora segati na različna področja družbenega delovanja. Zavedati se je potrebno, da je sovražni govor hkrati vzrok in posledica nasilja, odgovor nanj pa je vzpostavljanje strpnih in solidarnih skupnosti.

Strateški svet je pripravil predloge priporočil s področja ozaveščanja, analize in monitoringa, ukrepov na področju marginaliziranih, ogroženih in ekonomsko depriviligiranih skupin, športa in podjetji. Predlogi so nastali na podlagi številnih pogovorov z nevladnimi organizacijami in strokovnjaki.

Med drugim je svet sprejel naslednje predoge priporočil:
- Vlada naj zagotovi sistemski vir financiranja za izdatno in kontinuirano izvajanje preventivnih dejavnosti na področju sovražnega govora. Preventivne dejavnosti naj obsegajo širok spekter pristopov, zajemajo različne skupine in pokrivajo vse regije.
- Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje naj oblikuje standardiziran merski pripomoček za notranjo evalvacijo za vrtce, šole, vzgojno - izobraževalne zavode in javne zavode. Služi naj evalvaciji stanja in posebno pozornost nameni vsebinam, ki bodo omogočale dejanski občutek varnosti in varnost.
- Vlada naj na centrih za socialno delo in nevladnih organizacijah okrepi delo z uporabniki, predvsem delo v družinah ter delo z žrtvami in povzročitelji nasilja. V ta namen naj okrepi izobraževanja in usposabljanja na področju nasilja v družini, nasilja na podlagi spola in sovražnega govora. CSD-je naj vlada razbremeni birokratskih opravil, administriranja in odločanja o pravicah, kjer ni elementov socialnega dela.
- Centre za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki se vzpostavljajo, so ena najpomembnejših ustanov za soočenje s stiskami s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki, njihovo polno delovanje pa onemogoča kadrovski manko. Vlada naj nemudoma pristopi k ukrepom za kadrovsko izpopolnitev centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki naj obsegajo izobraževalni sistem, plačni sistem in sistem organizacije dela, ki bo omogočal, da delavci dolgoročno ostajajo v institucijah in jih ne zapuščajo.

Svoj predlog priporočil je podala tudi Petra Bezjak Cirman, direktorica UKOMa: oblikuje naj se nacionalna ozaveščevalna medresorska kampanja, strategija in akcijski načrt za preprečevanje sovražnega govora. Teme sovražnega govora naj se vključijo v simulacijo seje vlade za dijake. Zagotovi naj se dolgoročno in stabilno financiranje projektov civilne družbe in raziskovalne sfere (Spletno oko, Časoris).

Strateški svet je sprejel sklep, da se bo pred sprejetjem zaključnih priporočil organiziralo posvete za vsako vsebinsko področje, ki bodo odprti, vključujoči in bodo omogočali najvišjo stopnjo razprave.

Strateški svet v luči dogodkov v Beogradu priporoča organizacijo medgeneracijskega posveta otrok in odločevalcev za izoblikovanje sistemskih priporočil ter ponovno seznanitev pristojnih ministrstev s predlogi priporočil sveta iz sklopa izobraževanje. Člani in članice strateškega sveta so izrazili željo, da so partner za posvetovanje predsednika vlade ob akutnih situacijah.

Delo strateškega sveta na področju preventive se z obravnavo predlogov priporočil na seji, 11. maja 2023, ne bo zaključilo. Delo so bo nadaljevalo do sprejetja končnega dokumenta s priporočili Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora, kar bo julija 2023.