Skoči do osrednje vsebine

Zaključek javne razprave o predlogu Resolucije o jedrski in sevalni varnosti

Uprava za jedrsko varnost je dne 24. februarja 2023 odprla javno razpravo predloga Resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024 – 2033.

Do zaključka javne razprave smo prejeli več pripomb, predlogov in pobud, podanih s strani več predlagateljev. Objavljamo spremenjeni predlog Resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 in preglednico vseh prejetih pripomb skupaj z odgovori nanje.

 Vsem predlagateljem se zahvaljujemo za tvorno in konstruktivno sodelovanje.