Skoči do osrednje vsebine

Nagovor ministrice ob mednarodnem dnevu deklet in žensk v informacijsko-komunikacijskih tehnologijah

Ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh je z nagovorom obeležila mednarodni dan deklet in žensk v informacijsko-komunikacijskih tehnologijah. Namen mednarodnega dne, ki ga je uvedla Mednarodna telekomunikacijska zveza in ga obeležimo vsak zadnji četrtek v aprilu, je opozarjanje na pomanjkanje deklet in žensk na področju IKT ter spodbujanje, da se odločijo za študij in poklice v tehnološkem sektorju.

Z nagovorom je ministrica dr. Stojmenova Duh sodelovala na današnji spletni konferenci z naslovom Evropski praznik deklet v IKT: digitalne veščine za celo življenje (angleško The European Celebration of Girls in ICTs: Digital Skills for Life), ki jo organizira Mednarodna telekomunikacijska zveza (angleško International Telecommunication Union) v sodelovanju z neprofitno organizacijo Czechitas, vodilno platformo za usposabljanje na področju informacijskih tehnologij na Češkem. Nagovor objavljamo v celoti.

»Danes se svet spreminja s hitrostjo, s kakršno se še ni. Digitalne tehnologije so spremenile način komuniciranja, učenja, dela in poslovanja. Omogočile so nam tudi ustvarjanje novih poti za reševanje nekaterih najbolj perečih svetovnih izzivov. Da bi jih dosegli, morajo biti v digitalno preobrazbo enakovredno vključeni vsi člani družbe in nihče ne sme biti zapostavljen. Posebno skrb vzbujajo digitalni razkorak med spoloma, podeželjem in mesti ter starostni razkorak. Čeprav se danes šola več deklet kot kadar koli prej, so ženske in dekleta premalo zastopane v študijskih programih STEM (angleško Science, Technology, Engineering, and Maths – znanost, tehnika, inženirstvo in matematične vede). Le eden od treh raziskovalcev je ženskega spola, ženske pa predstavljajo le 35 odstotkov diplomantov študijev na področjih STEM. Na vrhunskih področjih, kot je umetna inteligenca, je njihovo število še manjše, saj je med njimi le 22 odstotkov žensk.

Če so te neenakosti med spoloma tako velike, je to zato, ker so globoko zakoreninjene v naši družbi. Razlog za to so vztrajni spolni stereotipi in predsodki, ki včasih prepričujejo dekleta, da znanstveni študij ni zanje, kljub njihovemu izjemnemu potencialu. Ženske in dekleta v raziskave vnašajo raznolikost, širijo nabor znanstvenih strokovnjakov ter znanosti in tehnologiji dajejo svež pogled, kar koristi vsem.

Sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) je pomemben dejavnik gospodarske rasti v številnih državah. S spodbujanjem večjega števila deklet k študiju in poklicu na področju IKT lahko prispevajo k rasti teh področij, kar posledično lahko privede do ekonomskega opolnomočenja žensk. V Sloveniji si prizadevamo za izvajanje strategij za spolno enakopravnost, kot so ozaveščanje, študij in usposabljanje, mentorstvo in mreženje, da bi zmanjšali digitalno vrzel med spoloma.

Pri nas je delež žensk na področju IKT 17-odstoten. Eden naših glavnih ciljev je do leta 2030 povečati število strokovnjakov IKT s sedanjih 4,8 odstotka na 10 odstotkov, pri čemer vidimo povečanje števila strokovnjakinj IKT kot bistveni del rešitve. Ker sem tudi sama ženska na področju inženirstva, me še posebej zanimata mentorstvo in medsebojno spodbujanje. Na našem ministrstvu je delež žensk velik in je nad povprečjem v državni upravi.

Dekleta, ki ustvarjajo kariero na področju IKT, bi morala postati vzor drugim dekletom in jih spodbujati k študiju in karieri na področju STEM. Za to je potreben sistemski pristop, ki se začne že v zgodnjem otroštvu, z izobraževanjem deklic, nadaljuje v osnovnih in srednjih šolah, pa tudi s spodbujanjem k vseživljenjskemu učenju, prekvalifikacijam in izpopolnjevanju v delovnem obdobju.

Prepričana sem, da se lahko s tem izzivom, ki zahteva tako usposabljanje kot tudi spremembo naše miselnosti, spopademo le v sodelovanju z vsemi deležniki – državo, podjetji, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami ter nevladnim sektorjem. Različne pobude na ravni EU, kot je evropsko leto spretnosti, lahko prispevajo k uresničitvi našega cilja, da se dekletom omogoči razvoj digitalnih spretnosti za vse življenje.«