Skoči do osrednje vsebine

Rezultati razpisa »Prilagoditev Javnih raziskovalnih organizacij in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti«

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije objavlja rezultate javnega razpisa »Prilagoditev Javnih raziskovalnih organizacij in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Razpis je pokrival razvojno področje Digitalna preobrazba, komponente Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (C2 K2), za ukrep Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa (C2.K7.IJ), objavljenega 6. januarja 2023 (Uradni list RS št. 12/2023).

Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za "Prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti« se je dne 5. aprila 2023 sestala in izvedla pregled vlog. Komisija je za prejeto vlogo ugotovila, da izpolnjuje pogoje upravičenosti in je skladno s 6. točko javnega razpisa opravila ocenjevanje ter pripravila predlog za sofinanciranje za prejemnika sredstev.

Z. št. Naziv prijavitelja Naziv projekta Akronim projekta Odobrena sredstva največ do (EUR)
1 Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji SPOZNAJ 4.031.733,85

Skladno z določbami javnega razpisa bo ministrstvo izbranemu prijavitelju v podpis poslalo predlog za sklenitev pogodbe o sofinanciranju, ki predstavlja podlago za začetek izvajanja projekta.