Skoči do osrednje vsebine

Zaključek regijskih posvetov o kulturi za prihodnost

Ministrstvo za kulturo je z današnjim posvetom v Cankarjevem domu zaključilo obiske regijskih središč vsej Sloveniji. Javnim predstavitvam novega modela kulture za prihodnost bo sledila priprava spremenjenega Nacionalnega programa za kulturo in novega spremljajočega akcijskega načrta.

Ministrstvo za kulturo je med 15. marcem in 21. aprilom organiziralo dvanajst posvetov po regijskih središčih v Sloveniji. Obiski predstavnikov ministrstva so bili namenjeni predstavitvi dosedanjega dela in vključevanju javnosti v skupno oblikovanje sprememb Nacionalnega programa za kulturo s spremljajočim akcijskim načrtom. Dvanajstih regijskih posvetov se je udeležilo več kot 700 samozaposlenih in drugih delavk in delavcev v kulturi, predstavnikov javnih zavodov, nevladnih organizacij, predstavnikov občin, razvojnih agencij iz več kot polovice občin v Sloveniji. 

Udeleženke in udeleženci so prispevali več kot 300 predlogov in pobud, s katerimi lahko po njihovem mnenju oblikujemo rešitve za izzive kulturnega ekosistema. Najpogostejše pobude so se nanašale na izboljšanje pogojev dela in delavske pravice, krepitev zmogljivosti in gradnjo podpornega okolja, decentralizacijo, digitalizacijo in debirokratizacijo postopkov, skrb za dediščino ter vlaganje v infrastrukturo, dostopnost kulture ter pomen kulturno-umetnostne vzgoje pri razvoju občinstva. Svoje pobude in predloge lahko do 18. maja prek spletnega obrazca prispevajo tudi drugi deležniki v kulturi, ki se regijskih posvetov niso mogli udeležiti.

Ministrstvo za kulturo bo med majem in oktobrom analiziralo zbrane podatke, ki jih bosta preučili delovna in medresorska skupina ter ob pomoči fokusnih skupin za prečne politike preoblikovali v strateška dokumenta. Po oblikovanju predlogov sprememb Nacionalnega programa za kulturo in novega akcijskega načrta bo sledila uradna javna razprava. Sprejem novega Nacionalnega programa za kulturo, skupaj z akcijskim načrtom, je načrtovan konec leta 2023.