Skoči do osrednje vsebine

Kultura za prihodnost: serija regijskih posvetov o viziji kulturne politike

do
Celje, Kranj, Trbovlje, Krško, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Koper in Ljubljana
Vodstvo Ministrstva za kulturo bo v naslednjem mesecu in pol obiskalo vseh 12 regij po Sloveniji. Na seriji posvetov bo prisluhnilo predlogom javnosti ter predstavilo ključne točke novih smernic kulturne politike s ciljem skupnega oblikovanja kulturnega modela prihodnosti.

Ministrstvo za kulturo v letu 2023 izvaja pomembne reforme kulturnega modela: spremenilo bo obstoječi Nacionalni program za kulturo, spisalo spremljajoči akcijski načrt, spremenilo bo krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, hkrati pa izvedlo tudi reformo statusa samozaposlenih v kulturi.

Na regijske posvete o spremembah Nacionalnega programa za kulturo ministrstvo vabi vse deležnike v kulturi (samozaposlene in druge delavke in delavce v kulturi, javne zavode, nevladnike, ljubitelje, občinstvo), predstavnike občin (strokovne službe in odločevalce), razvojnih agencij in drugih resorjev. V prizadevanju po decentralizaciji si bo ministrstvo še posebej prizadevalo, da v to razpravo pritegne deležnike iz vse Slovenije, ki so bili do zdaj v teh procesih mnogokrat spregledani.

S posveti želimo deležnikom na terenu prisluhniti in skupaj z njimi sooblikovati rešitve za skupne izzive ter sooblikovati družbeni ekosistem, v katerem bosta kultura in umetnost lahko prispevali k povezani družbi, trajnostni prihodnosti ter delovali v javno dobro.

Na dveurnih posvetih bodo v vsakem kraju prisotni ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko oziroma državna sekretarja mag. Marko Rusjan in Matevž Čelik ter članice in člani kabineta ministrice skupaj s predstavniki Direktorata za razvoj kulturnih politik. 

Posveti

Po vsakem posvetu bo ob 16. uri izjava za medije.

sreda, 15. marec, ob 14. uri, Celje

Lokacija: Pokrajinski muzej Celje (Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje)
Prisotni: dr. Asta Vrečko, ministrica, mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

petek, 17. marec, ob 14. uri, Kranj

Lokacija: Stolp Škrlovec (Škrlovec 1, 4000 Kranj)
Prisotni: Matevž Čelik, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice in uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

sreda, 22. marec, ob 14. uri, Trbovlje

Lokacija: Delavski dom Trbovlje (Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje)
Prisotni: mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

petek, 24. marec, ob 14. uri, Krško

Lokacija: Grad Rajhenburg (Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica)
Prisotni: mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

Sreda, 29. marec, ob 14. uri, Maribor 

Lokacija: GT22, Intimni oder (Glavni trg 22, 2000 Maribor)
Prisotni: Matevž Čelik, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

četrtek, 30. marec, ob 14. uri, Murska Sobota 

Lokacija: MIKK (Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota)
Prisotni: mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

sreda, 5. april, ob 14. uri, Novo mesto 

Lokacija: Dolenjski muzej (Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto)
Prisotni: mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

četrtek, 6. april, ob 14. uri, Postojna

Lokacija: Podjetniški inkubator Perspektiva (Veliki otok 44b, 6230 Postojna)
Prisotni: mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

sreda, 12. april, ob 14. uri, Slovenj Gradec

Lokacija: Koroška galerija likovnih umetnosti (Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec)
Prisotni: dr. Asta Vrečko, ministrica, Matevž Čelik, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

petek, 14. april ob 14. uri, Nova Gorica

Lokacija: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica)
Prisotni: dr. Asta Vrečko, ministrica, mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

četrtek, 20. april, ob 14. uri, Koper

Lokacija: Dvorana sv. Frančiška (Martinčev trg, 6000 Koper)
Prisotni: dr. Asta Vrečko, ministrica, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo

petek, 21. april, ob 14. uri, Ljubljana

Lokacija: Štihova dvorana, Cankarjev dom (Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana)
Prisotni: dr. Asta Vrečko, ministrica, mag. Marko Rusjan, Matevž Čelik, državna sekretarja, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo