Skoči do osrednje vsebine

Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora o področju vzgoje in izobraževanja

Na 3. seji strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora so članice in člani obravnavali področja vzgoje in izobraževanja.

Javni sistem vzgoje in izobraževanja se srečuje s številnimi težavami, ki vplivajo na celotno družbo. Zaskrbljujoči so podatki Inšpektorata RS za šolstvo in šport (Inšpektorat). Glavni inšpektor je na strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in srednjega šolstva namreč povzel, da so leta 2020 na Inšpektoratu obravnavali 34 primerov nasilja v šoli, do decembra 2022 pa se je število povzpelo na 70.

Pred pripravo priporočil so članice in člani seta opravili informativne pogovore s predstavniki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Urada za mladino, Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, Društva za nenasilno komunikacijo, Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije - Sonček, Društva Parada ponosa, Urada za kakovost izobraževanja, Službe za digitalizacijo izobraževanja, Inšpektorata RS za šolstvo, Zavoda za šolstvo, CMEPIUS, Varni internet ter številnimi drugimi posamezniki, ki se s področjem strokovno ukvarjajo.

Na strateškem svetu so se člani in članice seznanili tudi s pozitivnimi praksami, ki jih trenutno že izvajajo pristojne institucije.

Predlogi priporočil, ki so bila predstavljena na seji strateškega sveta, so:

  • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje naj, v sodelovanju z relevantnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami, vzpostavi kontaktno osebo, ki bo med delovnim časom nudila pravno in strokovno pomoč pri reševanju problematike sovražnega govora, nasilja in podobno. Kasneje pa enotno točko (urgentna enota), kjer bodo javno-izobraževalni zavodi dobili ustrezne strokovne informacije in pomoč za posamezne primere sovražnega govora, psihičnega in fizičnega nasilja, medvrstniškega nasilja ter druge vzgojne problematike.
  • Za soočenje s sovražnim govorom, psihičnim in fizičnim nasiljem ter medvrstniškim nasiljem je ključna dobro delujoča in kadrovsko dovolj številčna šolska svetovalna služba. Zato Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora priporoča vladi, da naj podaljša začasno povečanje sistemizacije šolskega svetovalnega delavca, tako, da bo trajno določena najmanj na ravni začasno povečane sistemizacije. Še več: ministrstvu članice in člani sveta priporočajo, da se poveča sistemizacija delovnih mest svetovalnega delavca in ustrezno prilagodi normative.
  • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje naj vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom priporoča, da poglobljeno obravnavo problematike vključijo v svoj letni delovni načrt, osnovni šoli pa tudi, da to vključi v svoj vzgojni načrt.
  • Vlada naj, ob vpeljevanju in promoviranju digitalizacije, pozornost nameni varovalom pred negativnimi in škodljivimi razsežnostmi digitalizacije in (ne) varnostmi, ki so z njo povezana.
  • V zvezi s sovražnim govorom in medvrstniškim nasiljem na spletu mora resorno ministrstvo pripraviti tudi strokovno in ustrezno pravno podlago, ki bo omogočala obravnavo nasilja, ki se dogaja na spletu, pod enakimi pogoji, kot to velja za nasilje, ki se dogaja v okviru ostalih dejavnosti, povezanih z vzgojno-izobraževalnim procesom.

 Vladne institucije pa so ob tem predstavile naslednje predloge priporočil: 

  • Za izboljšanje dosega in vidnosti spletnih vsebin priporočajo sprejem ustreznih ukrepov in aktivnosti za posodobitev vsebin na spletnih straneh resornega ministrstva in promocijo vsebin po vseh kanalih, ki so na voljo.
  • Za dosego cilja in okrepitve ozaveščanja in informiranja o aktivnostih za preprečevanje sovražnega govora priporočajo aktivno sodelovanje na nacionalno prepoznanih in uveljavljenih dogodkih.

Vsi prisotni so se strinjali, da lahko skupaj dosežemo več in soustvarimo boljšo in strpnejšo družbo.

Delo strateškega sveta na področju vzgoje in izobraževanja ter mladih se z obravnavo predlogov priporočil na seji, 19. aprila 2023, ne bo zaključilo. Delo so bo nadaljevalo do sprejetja končnega dokumenta s priporočili Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora, kar bo julija 2023.