Skoči do osrednje vsebine

Mesec dni do šeste obeležitve svetovnega dne čebel

Čez mesec dni, 20. maja, bo Slovenija in z njo ves svet šestič obeležila svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila 20. decembra 2017. Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo v luči prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.
Pogled na kranjsko čebelo, ki leta na cvet.

Svetovni dan čebel | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Angažirajmo se za čebele in opraševalcem prijazno kmetijsko proizvodnjo

V soboto, 20. 5. 2023 bomo že šesto leto zapored obeležili svetovni dan čebel. Razglasitev je rezultat dobrega sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije kot pobudnico, Republiko Slovenijo in Organizacijo ZN za hrano in kmetijstvo (v angleščini Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO) ter široke evropske in širše mednarodne podpore tako držav kot organizacij, med drugim tudi Apimondie (Mednarodne zveze čebelarskih organizacij). Sloveniji – kot pobudnici razglasitve, je vsakoletno obeleževanje svetovnega dne čebel pomembna prioriteta tako doma kot v tujini, kjer si prizadeva za promocijo pomena čebel in divjih opraševalcev, s tem pa se poziva k zavedanju in krepitvi aktivnosti za njihovo ohranjanje.

Z obeležitvijo svetovnega dne čebel želimo tudi letos najširšo javnost opozoriti na dejstvo, da so čebele za naše preživetje na tem planetu izredno pomembne, v mnogih državah in regijah so zaradi različnih vzrokov (še posebej pa zaradi podnebnih sprememb) zelo ogrožene. Čebele potrebujejo čist zrak, vodo in čisto okolje v širšem smislu. Če bomo ohranili okolje do te mere, da bodo čebele lažje preživele, bomo tudi ljudje živeli v lepšem in bolj zdravem okolju. Najpomembneje pa je, da se vsi skupaj ponovno zavemo, da je posameznikova vloga za ohranitev čebel in ostalih opraševalcev nujna.

Letošnja osrednja obeležitev svetovnega dne čebel na nacionalni ravni bo potekala 20. maja 2023 v Celju v okviru čebelarskega praznika. Dogodek je v organizaciji Čebelarske zveze Slovenije, na njem pa sodeluje tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na mednarodni ravni bo največji dogodek organizirala Organizacija Združenih Narodov za hrano in kmetijstvo (v angleščini Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO). Na okrogli mizi z naslovom Angažirajmo se za čebele in opraševalcem prijazno kmetijsko proizvodnjo (v angleščini Bee engaged in pollinator-friendly agricultural production) bodo sodelovali strokovnjaki iz vseh regij sveta, ki bodo predstavili različne načine čebelarjenja in raznolikost čebel in divjih opraševalcev. Letošnja tema naslavlja prispevek čebelarjev in vlogo čebel in ostalih divjih opraševalcev pri povečanju prehranske varnosti, izboljšanju življenja in zagotavljanju ekosistemskih storitev za kmetijstvo. V okviru obeležitve svetovnega dne čebel bo potekala tudi podelitev nagrade Zlata čebela in sicer 24. maja v predsedniški palači. Letos nagrado podeljujemo že tretje leto, s čimer zaključujemo prvo triletje  področij, za katera Republika Slovenija nagrado podeljuje. Zlata čebela bo letos podeljena za področje raziskav o čebelah in drugih opraševalcih - medtem ko je bila nagrada že podeljena za promocijo in informiranje o pomenu čebel in ostalih opraševalcev (nagrado je predlani prejel dr. Lucas Alejandro Garibaldi iz Argentine) ter ohranjanje čebel in drugih opraševalcih (nagrado je lani prejel Boštjan Noč iz Slovenije).

Poleg osrednje obeležitve bodo tudi letos potekali številni dogodki po celem svetu, v organizaciji slovenskih diplomatsko konzularnih predstavništev in ob sodelovanju predstavnikov slovenskih vladnih in nevladnih inštitucij.